Trendig

Hur kan normer och varderingar paverka kommunikationen?

Hur kan normer och värderingar påverka kommunikationen?

Normer och värderingar som, ofta outtalat, råder kan påverka kommunikationen i klassrummet. Till exempel kan elever som blir uppmuntrade av lärare att delta i samtal komma att ta allt fler initiativ till att medverka i diskussioner och gemensamma samtal.

Hur kan fördomar påverka kommunikationen?

Det betyder till exempel att våra tidigare erfarenheter, våra värderingar och våra fördomar påverkar hur vi uppfattar världen. Och dem vi kommunicerar med. Om vi inte är uppmärksamma på vad vi tänker finns risken att vi låter våra erfarenheter, värderingar och fördomar styra hur vi uppfattar andra människor.

Hur påverkas identiteten i livet?

Identiteten är en kombination mellan egenskaper från födseln och erfarenheter som livet ger. Från början påverkas den främst av den närmaste omgivningen som familj och vänner. Den påverkas också vilket kön man fötts till eftersom ordet ”man” och ”kvinna” redan associeras med massvis med egenskaper.

Vad är utveckling av identitet?

Utveckling av identitet Jag tror att identitetsutveckling handlar mycket om socialisation. Om man ska tala om identiteten ur ett sociologiskt perspektiv måste man sätta in individen i socialgrupp, och för att sociala grupper ska kunna uppstå runt individen i fråga måste individen socialiseras.

Vad är identitets funktion?

Identitetens funktion En funktion som jag tycker att identiteten har är att göra så att vi fungerar i en grupp, vare sig det handlar om en kompisgrupp på tre individer eller ett helt samhälle. Vår identitet avgör till väldigt stor del vilka vi är som personer och det gör att den är avgörande i interaktionen med andra människor.

Vad är begreppet identitet?

Begreppet identitet. Vad själva begreppet ”identitet” står för är svårt att definiera. Sociologen Erik H Erikson menar att vi har en identitet då vi vet vilka vi är, vet hur andra ser på oss och att det stämmer överens med hur vi ser på oss själva, att vi är hela personer och att vi accepterar oss själva.

Share this post