Trendig

Hur kopplar man JBL horlurar?

Hur kopplar man JBL hörlurar?

Slå på tillbehöret med Snabb parkoppling och sätt det i parkopplingsläge. Tillbehöret ska vara nära telefonen eller surfplattan. När en avisering visas trycker du på Tryck om du vill parkoppla. Du får en avisering om att enheten är ansluten eller att parkopplingen är klar.

Vad menas med parkoppla?

Android mobilenheter är väldigt enkla att parkoppla. Oavsett om du vill parkoppla din mobil eller surfplatta, kommer dessa steg hjälpa dig: Tryck på Bluetooth knappen på din högtalare för att göra så att den kan upptäckas. Tryck på Inställningar på hemskärmen av din enhet.

Hur koppla Bluetooth?

Parkoppla enheten med ett Bluetooth-tillbehör Gå till Inställningar > Bluetooth och slår på Bluetooth på din enhet. Stanna på den här skärmen tills du har slutfört stegen för att parkoppla tillbehöret. Försätt tillbehöret i sökläge och vänta tills det visas på enheten.

Varför syns inte Bluetooth symbolen?

Uppdatera tillbehörslistan. Öppna appen Inställningar på telefonen. Tryck på Anslutna enheter. Om Bluetooth visas trycker du på det.

Hur Parkopplar man JBL högtalare?

På baksidan av JBL Flip 4 – mellan strömknappen och flärpen som täcker för alla portar – finns en knapp som ser ut som ett timglas med ett plustecken. Tryck på den. Leta upp samma slags knapp på den andra högtalaren och tryck på den även där. De kommer nu att parkoppla till varandra.

Kan inte parkoppla JBL?

Bluetooth En enhet kan inte ansluta till PartyBox. Kontrollera att du har aktiverat Bluetooth för enheten. PartyBox är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Tryck och håll ned Bluetooth för att koppla från och parkoppla med en ny enhet.

Hur lång är räckvidden för Bluetooth?

Med lanseringen av den senaste versionen (version 5.2) kan bluetooth nu klara räckvidder på upp till 100 meter och nå hastigheter strax under 2 Mbit/s – en ökning med nästan 200%!

Varför kan jag inte parkoppla min iPhone?

Om du inte kan ansluta till någon av dessa enheter Se till att Bluetooth-tillbehöret och iOS- eller iPadOS-enheten befinner sig i närheten av varandra. Stäng av Bluetooth-tillbehöret och slå därefter på det igen. Se till att Bluetooth-tillbehöret är på och fulladdat eller anslutet till en strömkälla.

Kan man sammankoppla JBL högtalare?

Visste du att många av JBL:s högtalare kan kopplas samman och spela upp ljud från samma ljudkälla simultant.

Hur Parkopplar man två högtalare?

Android -användare bör gå till Bluetooth -inställningar och koppla ihop Bluetooth -hörlurar eller högtalare en efter en. När du är ansluten trycker du på ikonen med tre prickar till höger och klicka på Avancerade inställningar. Aktivera ”Dubbel ljud” alternativet om det inte redan är aktiverat.

Share this post