Trendig

Hur lange har man starta eget-bidrag?

Hur länge har man starta eget-bidrag?

Förlängt starta eget-bidrag med anledning av corona Stödet kan normalt ges i upp till 6 månader men under coronapandemin är den tiden förlängd upp till 12 månader. Förlängningen är tillfällig och gäller för nya beslut som tas till och med 31 december 2021.

Måste man betala tillbaka starta eget-bidrag?

Om du är arbetssökande och har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning kan du få bidrag till uppstartskostnader. Detta bidrag kan vara på upptill 60 000 kr men du kan bli skyldig att betala tillbaka i vissa fall t. ex. om du lägger ner inom 3 år.

Vad händer efter starta eget-bidrag?

Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten. Din arbetsförmedlare bedömer först din affärsidé och vilka förutsättningar du har att driva ett företag, samt hur arbetsmarknaden och konkurrensen ser ut inom din bransch.

Kan man få starta eget-bidrag flera gånger?

Vilka bidrag kan man få för att starta eget? Bortsett från starta eget bidraget som erbjuds av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan du söka flera andra bidrag.

Vilka bidrag kan man få när man startar eget?

Olika starta eget-bidrag

  • Arbetsförmedlingen – starta eget, stöd till start av näringsverksamhet.
  • Arbetsförmedlingen – bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet.
  • Bidragsformer från tillväxtverket och regioner.

Vad är kraven för att kunna få starta eget-bidrag?

Du behöver också uppfylla följande för att få starta eget-bidrag, (stöd till start av näringsverksamhet): Du har fyllt 18 år. Du har sökt arbete under minst 2 månader utan resultat. Du har inga skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten och har inte någon registrerad betalningsanmärkning.

Hur många gånger kan man få starta eget-bidrag?

Om du inte har rätt till a-kassa kan du endast få 223 kronor om dagen i starta eget-bidrag. Om du däremot uppfyller villkoren för a-kassa, följer också ditt aktivitetsstöd den ersättningsplan du har enligt a-kassan. Det vill säga högst 1200 kronor om dagen och lägst 510 kronor om dagen.

Är det svårt att få starta eget bidrag?

Förutsättningen för att du ska få stödet är att din affärsidé har goda förutsättningar för att bli lönsam och kan försörja dig på lång sikt. Du kan inte beviljas stödet om den verksamhet du ska bedriva är inom en bransch där det är svårt för arbetsgivare att hitta kompetens.

Hur svårt är det att få starta eget bidrag?

För att ansöka om bidraget så måste du dessutom vara arbetslös och uppbära a-kassa minst en dag. Dessutom måste bidraget godkännas av arbetsförmedlingen innan du får registrera f-skatten(bolaget). Är det då lätt att få. Du måste ihop med din handläggare på arbetsförmedlingen ta fram en hållbar affärsplan.

Share this post