Trendig

Hur likviderar man ett foretag?

Hur likviderar man ett företag?

Företaget kan föreslå en likvidator Bolagsstämman kan i samband med sitt beslut om likvidation lämna förslag på likvidator till Bolagsverket, som prövar om den föreslagna likvidatorn kan utses. Om aktiebolaget inte lämnar något förslag på likvidator utser Bolagsverket en advokat till likvidator.

När företaget ska likvideras behövs en så kallad likvidator. Likvidatorn ersätter företagets styrelse och verkställande direktör, och avvecklar företaget. Bolagsverket utser en likvidator. Det kan vara en likvidator som företaget har föreslagit.

Hur likviderar man ett aktiebolag?

Bolagsverket eller tingsrätten utser en eller flera likvidatorer som ersätter styrelsen och en eventuell verkställande direktör. Likvidatorn ska genomföra likvidationen , alltså avveckla aktiebolaget. Aktiebolaget är upplöst när likvidatorn har lagt fram sin slutredovisning på en bolagsstämma.

Vem kan vara likvidator i aktiebolag?

En likvidator måste ha fyllt 18 år, får inte ha konkurs- eller näringsförbud och får heller inte ha förvaltare. Bolagsstämman lämnar ett förslag på lämplig likvidator. Om bolaget hade revisionsberättelse till den senast inlämnade årsredovisningen så kan en ledamot eller ägare utses till likvidator.

Hur lång tid tar det att likvidera ett företag?

Vill du avveckla ditt aktiebolag genom frivillig likvidation innan årsskiftet bör du agera ganska snart eftersom det tar cirka sju månader att genomföra en likvidation. Det kan ibland ta längre tid. Kallelsetiden på okända borgenärer är sex månader och går inte att ändra.

Hur gör man en slutredovisning?

Slutredovisning sker genom att likvidatorn upprättar en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en redogörelse för skiftet. Till förvaltningsberättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. en redogörelse kring avvecklingens resultat.

Share this post