Trendig

Hur manga barn dor i trafiken varje ar?

Hur många barn dör i trafiken varje år?

15 av 204 omkomna var barn (dvs. under 18 år). 68 personer (33 procent) av de omkomna var 65 år eller äldre. 2,0 personer per 100 000 invånare omkom i vägtrafiken i riket.

Vad dör folk mest av?

Detta enligt Socialstyrelsens preliminära dödsorsaksstatistik. Den vanligaste dödsorsaken av dem alla var hjärt- och kärlsjukdomar, som krävde 12 800 dödsfall. Nästan lika många, 11 500, dog av tumörer och 3 503 i covid-19.

Vilka är de vanligaste sjukdomarna i Sverige?

De vanligaste folksjukdomarna i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer samt vissa psykiska sjukdomar. Folksjukdomar har ofta samma riskfaktorer och många av dem kan förebyggas genom samhälleliga och individfokuserade insatser.

Hur stor chans är det att barnet dör vid födsel?

Orsaker och risker Neonatal dödlighet (dödlighet inom nyföddhetsperioden) har minskat i omfattning sedan 1973, från 7 barn per 1000 födda till cirka 1-2 barn per 1000 födda. Det innebär att omkring 200 barn dör inom 28 dagar efter förlossningen varje år i Sverige.

Hur hög är mödradödligheten i Sverige?

I Sverige är mödradödligheten låg, här dör bara 4 kvinnor på 100 000 förlossningar. I Sierra Leone är motsvarande siffra långt över 1 000 på 100 000 förlossningar. Majoriteten av dödsfallen sker i låg- och medelinkomstländer.

Hur många män dog i trafiken 2018?

Omkomna 2010–2021

År Antal omkomna
2017 252
2018 324
2019 221
2020 204

Varför dog så många i trafiken 2018?

Trafikverket pekar bland annat på att den tunga trafiken, liksom personbilstrafiken, ligger på för höga medelhastigheter. Statistiken visar också att antalet omkomna motorcyklister ökade under 2018, bland annat på grund av antalet mc-olyckor i korsningar som fördubblades jämfört med 2017.

Share this post