Trendig

Hur manga jobbar privat?

Hur många jobbar privat?

Antalet anställda i privat sektor fortsatte att öka under första kvartalet 2018 och uppgick till 3 014 000 personer, en ökning med 89 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet privat anställda män ökade med 60 000 till 1 822 000 och antalet privat anställda kvinnor ökade med 30 000 till 1 191 000.

Vad är motsatsen till offentlig sektor?

Den privata sektorn består enligt definition av privatägda företag av olika slag, det vill säga – i Sverige – företag som inte ägs av stat, kommun eller region.

Vad är en offentlig?

Betydelse: Som sker, försiggår, göres inför allmänheten, är bestämd för allmänhetens bruk eller staten tillhörig, till exempel offentliga lustbarheter, offentlig tacksägelse, offentliga byggnader, skolor.

Är privat korsord?

Synonymer till privat

  • enskild, individuell, personlig, egen; intern, sluten; intim, förtrolig, en famille; hemlig, konfidentiell. motsatsord. offentlig, allmän.
  • Användarnas bidrag. ensak, civil.

Hur många är statligt anställda i Sverige?

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 419 200 anställda, vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 3,6 procent och i regionerna med 1,8 procent. I kommunal sektor minskade antalet anställda med -1,4 procent.

Vilka ingår i den offentliga sektorn?

Den offentliga sektorn omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med skattemedel, som till exempel vård och omsorg, skolor, rättsväsende, försvarsmakten och infrastruktur.

Vad räknas som offentlig lokal?

Offentlig lokal omgärdas av hårdare krav än hemmiljö. Till dessa räknas utöver ovanstående också kyrkor, ålderdomshem, serviceboende, sjukvård, skola, barnomsorg och omsorgsverksamhet som inte sker i vårdtagarens hem.

Share this post