Trendig

Hur manga pappor far ensam vardnad?

Hur många pappor får ensam vårdnad?

Vårdnadstvist | Tips till pappor i vårdnadstvister Många fäder känner sig slagna på förhand och statistiken visar dessutom att mamman tilldelas vårdnaden i åtta av tio fall där det slutar med ensam vårdnad.

Vem får vårdnaden?

Enligt studien så är förälderns kön alls inte så betydelsefullt som många tror. Det som främst avgör vem som får vårdnaden är vem som är ”boendeförälder”. I studien gick Schiratzki igenom 382 domar i landets hovrätter – och hennes slutsats är att barnens behov har satts i centrum.

Vad avgör vem som får vårdnaden?

Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet.

Hur vanligt är vårdnadstvister?

I Sverige berörs ca 60 000 barn av separationer mellan föräldrar årligen. Av dessa separation, leder ca 7000 fall årligen till avgjorda mål i vårdnadstvister. Vårdnadstvister leder i de flesta fall till att barnet förlorar vårdnad från en av sina föräldrar.

Hur lätt är det att få gemensam vårdnad?

Föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet är av yttersta vikt i sammanhanget. Ju mer konfliktfritt samarbete, desto större chans till gemensam vårdnad. Om en förälder hindrar barnet från att träffa den andre föräldern finns chansen att umgängessabotage blir aktuellt, något rätten tittar strängt på.

Vilka rättigheter har jag som pappa?

Som vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6:11). Barnet ska förstås även bo hos vårdnadshavaren (FB 6:14 a). Barnet har rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med (6:15), men umgänget ska inte ses som en plikt för barnet.

Share this post