Trendig

Hur manga tjejer heter Hampus?

Hur många tjejer heter Hampus?

30 kvinnor heter Hampus i förnamn. Av dessa har 6 Hampus som tilltalsnamn. 99.8% av alla som heter Hampus i förnamn är män. Det finns även 79 personer som heter Hampus i efternamn.

Hur många Hampus finns i Sverige?

I Sverige finns det totalt cirka 11 500 personer som heter Hampus.

Vilket är det kändaste namnet?

Alice och Noah var de mest populära namnen som gavs till nyfödda flickor respektive pojkar under 2020. Alice är det mest populära flicknamnet för femte året i rad medan Noah för första gången toppar listan över det mest populära pojknamnet.

Vad är en Rasmus?

Rasmus kan härledas till latinets Erasmus, grekiskans erásmios ’värd att älska’. Erasmus var en biskop i Libanon (300-talet). Under senmedeltiden räknades han till de helgon som kan åkallas i nöd.

Hur många heter Ottilia i Sverige?

Det fanns 31 december 2005 totalt 489 personer i Sverige med förnamnet Ottilia/Othilia, varav 3 453 hade det som tilltalsnamn. År 2003 fick 95 flickor namnet, varav 21 fick det som tilltalsnamn. Namnsdag: 9 april sedan 1993; 1901-1992: 7 mars.

Hur många heter Livia i Sverige?

Hur många heter Livia i Sverige? 4 410 kvinnor heter Livia i förnamn. Av dessa har 3 530 Livia som tilltalsnamn. Snittåldern är 9.4 år.

Vad är det vanligaste namnet 2021?

Alice och Noah behåller sina första platser som de mest populära tilltalsnamnen bland nyfödda flickor och pojkar 2021. Alice toppar listan för sjätte året i rad medan Noah toppar listan för andra året i rad. Namnet Alice gavs till 706 flickor under 2021.

Vad är det kändaste namnet i Sverige?

Det vanligaste namnet i Sverige är Anna. Nummer två på listan är Eva, som är ett tilltalsnamn som innehas av 87 474 personer. På tredje plats hittar vi det vanligaste tilltalsnamnet på män, vilket är Lars med 87 298 personer. Namnen avser tilltalsnamn och alla stavningar.

Share this post