Trendig

Hur snabbt tjanar man in solceller?

Hur snabbt tjänar man in solceller?

Ja, tekniska framsteg och sänkta materialpriser har gjort solceller lönsamt. Beroende på hur stor anläggning du installerar och under vilka förutsättningar kan man räkna med en avkastning på 5 – 10 % per år. En normalstor anläggning på 9 kWp ger ungefär 11 000 kr i intäkter per år.

I sydläge producerar en sådan anläggning ungefär 9500 kWh per år, vilket leder till besparingar i storleksordningen 11 000 kr per år, fördelat på lägre elkostnader och intäkter genom försäljning av överskottsel. I detta fall innebär solcellerna en ren besparing efter 12-13 år.

Hur mycket tjänar man på att ha solceller?

I genomsnitt producerar solcellerna i söderläget strax under 7 000 kWh per år. Antag att du säljer hälften av energin och behåller resten för eget bruk. Enligt detta exempel sparar du alltså in 4 862 kronor per år eftersom du inte behöver köpa all el du använder, och du säljer el med resulterad inkomst på 3 724 kronor!

Hur mycket pengar tjänar man på solceller?

På sikt kan du räkna hem hela anläggningen, säger Johan Lindahl. Men generellt kan man säga att om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor villa kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 procent – vilket är bättre än bankräntan.

Hur mycket pengar sparar man med solceller?

Om man installerar en solcellsanläggning i sydläge på 10 kW (ca 50 kvm) väntas den producera ca 9500 kWh per år. Om vi antar att hälften säljs och hälften används i hushållet — och baserat på priserna ovan, dvs 126 öre för egenanvänd el och 113 öre för såld el — blir besparingen på ett år ca 11 500 kr.

Vad sparar man med solpaneler?

Med solceller på taket kan du halvera din elkostnad och samtidigt skydda dig mot höga elpriser. Har du solceller behöver du inte köpa in lika mycket el och är därför mindre beroende av hur elpriserna ser ut. Du får också mer betalt för din sålda överskottsel.

Hur påverkar solceller värdet på huset?

Solceller ökar värdet på huset med 14% mer än kostnaden Slutsatsen är att solceller ökar värdet på huset med 14% mer än vad kostnaden för solcellerna. Sök på din adress här! Alltså: för varje hundralapp man investerar i solceller på sitt hustak ökar värdet på huset med 114 kronor.

Share this post