Trendig

Kan bada foraldrarna ta ut tillfallig foraldrapenning samtidigt?

Kan båda föräldrarna ta ut tillfällig föräldrapenning samtidigt?

Ja, du har rätt att byta ut din föräldrapenning mot ersättning för vab, men bara om barnet är inlagt på sjukhus. Båda föräldrarna kan få ersättning för vab samtidigt för barnet som är inlagt på sjukhus.

Får man vara kontaktperson om man är sjukskriven?

Frivilliguppdrag, som till exempel att vara kontaktperson för funktionshindrade, bedöms av Försäkringskassan som arbete när personen som utför frivilligarbetet är sjukskriven. Vid deltidssjukskrivning på 50 % och ett uppdrag som kontaktperson betalar kassan sjukpenning motsvarande 25 %.

Kan man ta vård av barn när den andra föräldern har semester?

Ja, en förälder kan vabba även om den andre föräldern har semester.

Får man barnbidrag som familjehem?

Om socialnämnden har placerat ett ensamkommande barn i familjehem ska Försäkringskassan betala ut barnbidrag till familjehemsföräldern eller familjehemsföräldrarna, förutsatt att kommunen har informerat om placeringen. Barnbidraget kan betalas ut från och med månaden efter den månad som vi fick informationen.

Vilka regler gäller för tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig föräldrapenning är en ersättning som föräldrar kan få från Försäkringskassan när de är hemma från arbetet och vårdar barn (vabbar). Föräldrar kan få denna penning när barnet är sjukt/smittat eller om den förälder som är ”ordinarie – vårdare” också är sjuk eller smittad.

Vad gäller reglerna för föräldraledighet?

Regler för föräldraledighet. Som pappa har du rätt att vara föräldraledig i samband med förlossningen och du har enligt reglerna även rätt att vara pappaledig halva tiden. Totalt har föräldrarna rätt att vara lediga 480 dagar, vilket innebär att vardera föräldern har 240 dagar.

Kan du vara föräldraledig när barnet är 18 månader?

Föräldraledighet när barnet är över 18 månader Om ett barn är äldre än 18 månader så kan du fortfarande vara föräldraledig, men endast i den omfattning som du tar ut föräldrapenning. Har du föräldrapenning kvar så kan du således vara föräldraledig även efter det att ditt barn blivit 18 månader.

Hur länge har föräldrarna rätt att vara föräldralediga?

Totalt har föräldrarna rätt att vara lediga 480 dagar, vilket innebär att vardera föräldern har 240 dagar. Du kan vara föräldraledig i totalt 1,5 år från sitt arbete, oavsett hur mycket ersättning du tar ut.

Share this post