Trendig

Kan man fa tillbaka reavinstskatt?

Kan man få tillbaka reavinstskatt?

Du som har betalat skatt på hela eller delar av uppskovet (frivillig återföring) Om du har sålt din bostad åren 2016–2020 och redan har betalat skatt på hela eller delar av ditt uppskov, kan du ansöka om att få tillbaka hela det uppskov som du beviljades när du sålde din bostad.

Uppskovsräntan tas bort 2021. Men nästa år tas uppskovsräntan bort, och det innebär att den som redan betalat in sin skatt på reavinsten kan förlora pengar. Men det finns en möjlighet att ångra sig och begära omprövning för dina tidigare deklarationer. Då går det att få reavinstskatten återbetald – helt eller delvis.

Hur mycket får man skjuta upp?

Det betyder dock inte att du slipper betala skatt, utan att du kan skjuta upp att betala hela eller delar av vinsten. Den del av vinsten som du inte skattar för kallas för uppskovsbelopp eller bostadsuppskov. Från och med den 1 juli 2020 återinfördes taket för uppskov på reavinstskatten till 3 miljoner kronor.

Varför skjuta upp reavinstskatten?

Ibland behövs till exempel uppskovet för att ha råd med att köpa ny bostad. Då kan det kännas mer fördelaktigt att skjuta på vinstskatten. Dessutom kan du kvitta uppskovet mot en kommande försäljning om du skulle sälja en bostad med förlust i framtiden, så även då kan pengarna vara bra att ha.

Vad är en ersättningsbostad?

Som ersättningsbostad räknas en tillgång inom EES-området, som vid förvärvet utgör något av följande: småhus med mark som är småhusenhet. småhus på annans mark. småhus som är inrättat till bostad åt en eller två familjer med tillhörande tomtmark på lantbruksenhet.

Hur länge kan man få uppskov på vinstskatt?

Du kan ompröva deklarationen upp till sex år tillbaka i tiden. På så sätt kan du få tillbaka den vinstskatt du tidigare betalat in och istället, om du uppfyller kraven, få uppskov på skatten. Under 2021 kan du begära tillbaka vinstskatten om du sålde bostaden under 2015 eller senare.

Share this post