Trendig

Kan man slippa betanketid?

Kan man slippa betänketid?

Undantag om ni bott isär Om ni har levt isär de senaste två åren har ni rätt till skilsmässa utan betänketid. Ni ska då bifoga ett intyg från någon som känner till era förhållanden och som kan intyga att ni inte bott tillsammans de senaste två åren (så kallat särlevnadsintyg).

Kan man skynda på skilsmässa?

Vill du ha en snabb skilsmässa bör du lämna in en ansökan om fullföljd redan på denna dag. När domstolen beslutar om betänketid måste skilsmässan föregås av en betänketid om minst sex och högst tolv månader. Efter tolv månader “förfaller” ansökan om äktenskapsskillnad och makarna är fortsatt gifta.

Måste man ha 6 månaders betänketid?

Om både du och din partner är överens om att skiljas så är huvudregeln att ni ska kunna skiljas direkt. Men ibland kräver lagen att man väntar i minst 6 månader innan man kan skiljas. Det är denna obligatoriska väntetid på 6 månader som kallas ”betänketid”.

Vad är Nettogiftorättsgods?

Nettogiftorättsgods innebär det sammanlagda giftorättsgodset med skulderna avräknade.

Vad gäller under betänketid?

Under en betänketid anses man fortfarande vara gifta och makarna ska då enligt 6:1 ÄktB gemensamt bidra till gemensamma och personliga behov utefter sin förmåga. Makar ska leva på samma ekonomiska standard vilket innebär att en make med större inkomst får täcka en större del av gemensamma utgifter.

Hur lång tid tar en skilsmässa utan betänketid?

Hur lång tid det tar att få igenom en skilsmässa beror på om ni är överens, om ni bor med ett barn som är under 16 år och om ni bott isär de senaste två åren. Det tar i ungefär 1 månad om ni ansöker tillsammans och inte behöver betänketid. Om ni behöver betänketid tar det minst ca 7 månader.

Eftersom ni har barn måste ni ha betänketid minst 6 månader innan ni kan fullfölja skilsmässan. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid – se nedan. Om ni inte begär någon ändring har ni gemensam vårdnad om barnet även efter skilsmässan.

Kan man göra bodelning under betänketiden?

Det är också vanligt att bodelningen görs under betänketiden. Gör makarna en bodelning under pågående mål om äktenskapsskillnad och fullföljer de sedan inte ansökan efter betänketidens slut fortsätter äktenskapet.

Hur länge är betänketid?

Betänketiden är mellan sex och tolv månader lång och under denna tid kan inte domstolen bevilja skilsmässa. Efter betänketiden löpt ut måste man begära fullföljd, och vill man att skilsmässan ska gå genom så snabbt som möjligt måste man begära fullföljd samma dag som betänketiden löpt ut.

Share this post