Trendig

Nar far jag ga i pension fodd 1966?

När får jag gå i pension född 1966?

Allmän pension Från 62 års ålder. Förslaget till riksdagen är att åldern för tidigaste uttag höjs till 64 år fram till 2026: För födda 1958 eller tidigare gäller fortfarande 61 år. För födda 1959 eller 1960 gäller 62 år.

Vad är lägsta ålder för uttag av pension?

Lägsta ålder för uttag är 55 år. Det går att ta ut delar av pensionen och fortsätta att jobba, men då krävs att du minskar din arbetstid i motsvarande grad. Anställningsår före 1966: Tidigare fanns en förmånsbestämd pension, STP-pension som nu betalas ut i form av livränta.

Hur länge ska garantipensionen betalas ut?

Garantipensionen betalas i dag ut från det år du fyller 65 år. Från 2023 föreslås den åldern höjas till 66 år. Det innebär att om du är född 1958 och senare så omfattas du av förändringen. Övriga trygghetssystem, till exempel sjukersättning och a-kassa ska också få förändrade åldersgränser.

När Kan du gå i pension?

De flesta går i pension vid 65 års ålder, men du kan själv välja när du vill börja ta ut pension. Du kan tidigast ta ut ITP från 55 år. Det finns några saker som kan vara bra att tänka på om du funderar på att gå i pension tidigt.

Har du fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension?

Är du född 1958 eller tidigare gäller fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension.

Fullständig tabell över alternativ pensionsålder Visa fördjupning

Årskull Fyller 65 Alternativ pensionsålder
1963 2028 68 år 3 mån
1964 2029 68 år 4 mån
1965 2030 68 år 5 mån
1966 2031 68 år 6 mån

När får jag gå i pension född 1967?

Uttag av den allmänna pensionen

Född: Tidigaste ålder för uttag av allmän pension: (infaller) Tidigaste ålder för uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg: (infaller)
1958 61 66 (2024)*
1959 62 (2021) 66 (2025)*
1960 62 (2022) 67 (2027)*
1961 63 (2024)* 67 (2028)*

Share this post