Trendig

Nar oppnar universiteten igen?

När öppnar universiteten igen?

Från och med 31 augusti planerar universitetet att delvis återgå från webbaserad till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Planeringen för höstterminen görs av institutionerna och meddelas på institutionens webbplats, se su.se/institutioner.

När börjar höstterminen 2021 Örebro universitet?

För nedanstående program (ej termin 1) samt fristående kurser som eventuellt samläser med dessa ska höstterminen 2021 påbörjas måndagen den 23 augusti och pågå i 21 veckor, med en veckas uppehåll (vecka 52).

Har universiteten distansundervisning?

De flesta universitet har haft majoriteten av undervisningen på distans, under hela pandemin. Studenterna har inte varit på plats i skolan, utan de har studerat hemifrån. Föreläsningar och lektioner har varit digitala. Men nu får universitet och högskolor ha undervisning på plats igen.

Är det distansundervisning i höst?

Skolundervisningen för gymnasie- och grundskoleelever ska som huvudregel ske på plats från och med höstterminens start, meddelar regeringen på tisdagen. – Planera för en hösttermin där vi kan starta skolan på plats, men håll hög och klar beredskap för eventuella utbrott, säger utbildningsminister Anna Ekström.

När ska skolan öppnas igen 2021?

Möjligheten att erbjuda fjärr- eller distansundervisning på denna grund fanns fram till den 10 augusti 2021 i gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9).

När börjar höstterminen 2021 på universitetet?

Höstterminen 2021: börjar 30 augusti 2021 och slutar 16 januari 2022. Vårterminen 2022: börjar 17 januari 2022 och slutar 5 juni 2022.

Från och med 31 augusti planerar universitetet att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Planering för höstterminen görs av institutionerna och meddelas studenterna på institutionens webbsplats.

När kommer vi tillbaka till skolan?

Från och med den 1 april 2022 är det inte längre möjligt. Däremot finns det ordinarie bestämmelser i skollagstiftningen som under vissa förutsättningar gör det möjligt för skolor att anordna fjärr- eller distansundervisning. Dessa bestämmelser är inte kopplade till coronapandemin.

Share this post