Trendig

Vad ar avkastningen pa skog?

Vad är avkastningen på skog?

En investering i skogsvård ger en avkastning som du får del av när du säljer virke. Investeringen kan du likna vid att du sätter in pengar på banken. När du tar ut dem har de förhoppningsvis ökat i värde. Ju mer de har ökat per år, desto större är förräntningen.

Hur mycket ökar skog i värde?

Värdet på skogsfastigheter ökade med ungefär fyra procent under förra året. Det kan jämföras med en ökning på knappt två procent under 2019.

Hur mycket pengar genererar skog?

En skogsfastighet ger i genomsnitt 2–4 procents avkastning per år, men det kan variera kraftigt beroende på vad som kan avverkas och vilka andra intäktskällor man har, exempelvis jaktarrenden.

Kan man tjäna pengar på skog?

Det kan även handla om att upplåta sin mark till turismentreprenörer med till exempel kajakverksamhet. Ett annat sätt att tjäna pengar på sin skogsfastighet, vid sidan om skogsbruket, är att hyra ut stugor och torp till naturlängtande semesterfirare.

Hur mycket m3sk per hektar?

Man kan räkna med 300-400 m3 per hektar på bättre boniteter om inte alltför mycket tagits ut i gallringar. Om skogen är välskött så bör den ge ca 50% sågtimmer och 50% massaved eller biobränsle. Till sistnämnda sortiment kan ett antal ton tillkomma om toppar och grenar (grot) tas ut som bränsle.

Hur blir man rik på skog?

Troligt är då att du lever på skogen som sådan långsiktigt, alltså avverkar och planterar och lever på dessa inkomster. Troligtvis kan man gå runt på mycket mindre areal om man syr in även andra saker. Jakt, rekreation, uppehälle, gårdsbutik, uthyrning, vandring osv osv.

Vad kan man få betalt för skog?

Ett enkelt svar är 88 kronor per kubikmeter (fub). Det är i varje fall den genomsnittliga faktiska kostnaden för en slutavverkning med medelstammen 0,35 m3fub, 400 meter till bilväg och normala terrängförhållanden i Mellansverige.

Kan man leva på att äga skog?

Hur stor den behöver vara är svårt att svara på. Om avkastningen per år och hektar är 1.500 kronor så betyder 100 hektar en årsinkomst på 150.000 kronor, men tänk på att den genomsnittliga avkastningen kan vara både högre och lägre. Det är alltså få skogsägare som kan leva på sitt skogsbruk.

Virkesintäkten är för många skogsägare den viktigaste inkomstkällan från sin skog. Men det finns många andra sätt att tjäna pengar på skogen. Här följer några exempel. Upplåtelser, jakt, julgranar.

Share this post