Trendig

Vad ar det kompetenta barnet?

Vad är det kompetenta barnet?

Det kompetenta barnet innebär att definiera barnet som ett barn med olika kompetenser och förmågor eller potentialer. Ett barn som är nyfiket, utforskande och kunskapssökande med en egen vilja och drivkraft att vilja lära och utvecklas.

Vad ska barn kunna i olika åldrar?

Det händer mycket under det andra levnadsåret, men utvecklingen går olika fort i olika perioder och kan skilja sig mycket från barn till barn. Någon gång mellan 1 och 2 års ålder börjar de flesta barn att gå och springa på egen hand. Många barn tycker också om att klättra på saker, dra ut lådor och utforska.

När mognar barn?

Mognadsbedömning måste göras individuellt. Det går sällan att peka ut något exakt tillvägagångssätt som är rätt eller fel för att bedöma ett barns mognad. Därför är det är också svårt att ställa upp några exakta bedömningskriterier för att avgöra när ett barn har nått tillräcklig mognad.

Vad är social mognad?

Mognad innebär att en person har utvecklat ett beteende och omdöme som är lämpligt för personens eller gruppens bästa, eller som stämmer med sociala normer.

Vilken är den normala processen utifrån begreppet utvecklingspsykologi?

Utvecklingspsykologi är läran om hur människans beteenden, tankar, känslor och sociala förmågor utvecklas under livet. Fokus för de flesta utvecklingsteorier ligger på barn och ungdomsåren men några ser på utveckling som något som sker under hela individens liv.

Vad påverkar människans sociala utveckling?

Dessa påverkas dels av människans natur, dels de värden som människan har (till exempel genom samhällets påverkan). 40-årskrisen kan exempelvis upplevas som fiktiv av vissa, då den bland annat kan bero på tanken att man bör ha ”åstadkommit” något under sitt liv, som att ha nått ”framgång” och ”lycka”.

Vad är kärnan i Reggio Emilia?

Reggio Emilia är ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen.

Share this post