Trendig

Vad ar en Bodelningshandling?

Vad är en Bodelningshandling?

Bodelning innebär att ni som är gifta med varandra delar upp egendom mellan er. Ni ska i de allra flesta fall göra en bodelning om ni ska skiljas. Ni kan också göra en bodelning under äktenskapet, om ni är överens om det.

Är bodelning obligatorisk?

Ja, enligt äktenskapsbalken så är bodelning obligatorisk vid äktenskapsskillnad.

Måste båda vara överens om skilsmässa?

För att kunna få skilsmässa direkt krävs det som huvudregel att båda är överens om det. Om en av er inte vill skiljas eller vill ha tid att fundera beslutar tingsrätten om betänketid. Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan tingsrätten döma till äktenskapsskillnad utan betänketid – se nedan.

Hur sker en bodelning?

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. Tingsrätten kan utse en bodelningsförrättare om ni inte kommer överens. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör. Ni kan själva bodela.

Vad är En bodelningsförrättare?

Om det behövs kan en så kallad bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Bodelningsförrättarens uppgift är att lösa bodelningen på smidigaste möjliga vis. I den bästa av världar medför inte en bodelning några konflikter. Att konflikter uppstår är dock inte konstigt,

Kan bodelningsförrättare utses av tingsrätten?

När det är omöjligt att på egen hand komma överens om hur bodelningen ska gå till kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Det räcker med att en av makarna skickar in en ansökan om bodelningsförrättare för att en sådan ska utses. Bodelningsförrättaren ska kalla makarna till ett möte i syfte att upprätta ett bodelningsavtal.

Vad är timarvodet för En bodelningsförrättare?

En bodelningsförrättare är antingen advokat eller jurist och deras arvoden skiljer sig också åt, på advokatbyråer är timarvodet i allmänhet mellan 1500 kr-2500 kr. Det är också vanligt att bodelningsförrättaren önskar förskottsbetalning för 5-10 h arbete.

Share this post