Trendig

Vad ar en pensionar?

Vad är en pensionär?

En pensionär är en person som får pension Först och främst har vi den allmänna pensionen som består av flera olika delar: inkomstpension, tilläggspension, garantipension samt premiepension. Sen har vi pensioner som betalas ut under speciella omständigheter: Avtalspension eller tjänstepension.

När man blir pensionär i Sverige?

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Enligt de regler som gäller idag kan du tidigast börja ta ut din allmänna pension från och med den månad du fyller 62 år, det finns förslag på att höja denna ålder till 63 år från och med år 2023.

Hur påverkas din pension av sjukdom?

Så påverkas din pension av sjukdom. Att bli sjuk och vara hemma någon vecka eller två påverkar inte pensionen. Men om du är sjuk under en längre tid kan det få effekt på din framtida pension. Skilsmässa kan minska din pension. En skilsmässa eller separation kan påverka pensionen. Återbetalningsskyddet kan påverkas.

Hur ska du tjäna in till din pension?

Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Du behöver också kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande.

Vad kan du tänka på inför din pension?

Planera din pension. Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på när du börjar planerar inför din pension. Ansök om pension. Ansök om allmän pension. Tillägg till pensionen. Du med låg pension kan ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Tillbaka till toppen.

Vad är ett långsiktigt sparande till pension?

Eget sparande till pension. Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda får. Sparar du 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension. Se hela din pension och gör en pensionsprognos.

Share this post