Trendig

Vad ar en stroke?

Vad är en stroke?

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området. Syrebristen kan uppkomma till följd av en blodpropp i något blodkärl, en så kallad hjärninfarkt eller ischemisk stroke.

Vad är stroke 1177?

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.

https://www.youtube.com/watch?v=kfoyI8tQW1I

Hur påverkar dysfagi en strokepatient?

Vanliga symptom på dysfagi efter stroke: Svårigheter att svälja vätskor. Mat, saliv och dryck läcker ut genom munnen. Dregling. Oförmåga att transportera tuggan till svalget, varvid vätska okontrollerat kan rinna ner i svalget och luftvägarna, med hosta som följd.

Vad händer när man får en TIA?

Transitorisk ischemisk attack som förkortas TIA beror på att en liten blodpropp en kort stund täpper till blodcirkulationen i ett litet kärl i hjärnan. Det finns risk för att du får en ny eller större blodpropp inom de närmaste dygnen om du har fått en TIA.

Vad är en stroke och hur behandlas den?

När orsaken till en stroke är en blodpropp behöver patienten få blodproppslösande medicin direkt i blodet med ett dropp sk trombolys. Det är en behandling som man måste få inom fyra till fem timmar efter att de första symtomen började. Behandlingen med propplösande medicin kan öka risken för hjärnblödning.

Vad är skillnaden mellan stroke och en TIA?

TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) TIA innebär en övergående syrebrist. Symtomen är desamma som vid stroke. Skillnaden är att symtomen försvinner helt inom 24 timmar, oftast inom en timme.

Vad är en lindrig stroke?

En lindrig stroke är en mindre propp eller blödning i hjärnan. Att man haft en lindring stroke syns inte alltid utanpå och när förlamning och talsvårigheter går tillbaka betraktas man av omgivningen som återställd. Men det finns oftast något kvar – osynliga funktionsnedsättningar. – De här personerna kan fara väldigt illa.

Vad är orsaken till stroke?

Den allra vanligaste orsaken till stroke är att en blodpropp täpper till blodcirkulationen i ett område i hjärnan. Det kallas också för hjärninfarkt. En blodpropp kan bildas i ett trångt blodkärl i hjärnan och kallas då trombos. Ofta är det ett mindre blodkärl i hjärnan i de djupa delarna av hjärnan som har täppts till, så kallad småkärlssjukdom.

Vad är stroke eller syrebrist?

Stroke. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.

Share this post