Trendig

Vad ar flexibelt arbetssatt?

Vad är flexibelt arbetssätt?

Flexibelt arbetssätt, vad innebär det i praktiken? I korthet går det ut på att främja en flexibel arbetsmiljö där kvalitet i leverans och prestation är i fokus istället för hur många timmar medarbetaren spenderar på kontoret.

Vad är flexibelt?

Flexibilitet betyder en förmåga hos personer, maskiner och organisationer att anpassa sig till alla förändringar i förutsättningarna för verksamheten. Oförmåga att anpassa sig till förändringar innebär ökade kostnader och lägre effektivitet.

Varför ska man vara flexibel?

Genom att ha ett mångsidigt arbete, kan du utföra olika arbetsuppgifter. Det bidrar till att du utvecklas, både som person och i rollen som förvärvsarbetare. Men det är inte vad de flesta tänker på när de tillskriver fördelar med ett fritt arbete.

Vad menas med distansarbete?

Distansarbete är ordinarie arbetsuppgifter som utförs av en anställd på en plats som är geografiskt skild från arbetsplatsen (i bostaden).

Hur kan man bli flexibel?

Bli vig snabbt – 5 tips

 1. Värm upp ordentligt. Varma muskler är mjukare, därför är det viktigt att du värmer upp innan du börjar stretcha.
 2. Använd en foamroller. En artikel från 2015 visade att foamrolling kan bidra till ökad rörlighet vid regelbunden användning.
 3. Lägg tid på stretchingen.
 4. Slappna av.
 5. Ha tålamod.

Hur man tränar flexibilitet?

Flexibilitet kan tränas upp passivt genom att du exempelvis tänjer benen inaktivt. Vill du däremot träna upp din mobilitet så påbörjas rörelsen i muskeln. Du kan öva upp din flexibilitet genom höftböjare. Mobiliteten tränar du istället genom att röra höfterna i en cirkelrörelse framåt och bakåt.

Vilka jobb är flexibla?

Tänk om du kunde ha ett mer flexibelt jobb, eller bara helt enkelt jobba hemifrån?…De 10 bästa jobben för att arbeta hemifrån

 1. Skribent.
 2. Handledare.
 3. Medicinsk transkribering.
 4. Redaktör/Korrekturläsare.
 5. Kvalitetssäkrare.
 6. Översättare.
 7. Webbutvecklare/Programmerare.

Vad gäller vid distansarbete?

Arbetsgivarens ansvar vid arbete hemifrån Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. Det säger arbetsmiljölagen. I samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vilka regler gäller vid distansarbete?

Datum.

 • Distansarbete ska vara frivilligt och bygger på en överenskommelse mellan arbets‐ givaren och medarbetaren, där ömsesidigt förtroende utgör grunden.
 • Högst två dagar per vecka får användas till distansarbete.
 • Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön på platsen för distansarbete enligt Arbetsmiljölagen.
 • Hur kan man bli Vigare?

  Nyckeln till att bli vig är att praktisera mycket. Som bekant blir man bra på det man övar. Ett sätt att närma sig vighet är att utöva yoga regelbundet. Yoga är en träningsform som inte enbart hjälper dig att fokusera utan även får dig att slappna av, något som är själva nyckeln till att slutligen bli vig.

  Hur lång tid tar det att bli rörlig?

  Sammanfattat och rekommendation. Sammanfattat kan man säga att stretching i mellan 5-30 minuter kommer ge en effekt, hur länge effekten sitter i beror dock på hur länge man stretchar totalt sett och det är förmodligen bättre med en längre stretchtid.

  Hur och varför tränar vi rörlighet ge exempel på någon träningsform där man kan göra det?

  ex en stol eller ett yogablock. Statisk aktiv rörlighet – Är när du tar dig ut i en position och håller positionen med hjälp av dina muskler som att t. ex lyfta ditt ben och hålla det i en specifik position. Dynamisk passiv rörlighet – Är när du gör en dynamisk rörelse för att ta t.

  Share this post