Trendig

Vad ar forsaljnings och serviceprogrammet?

Vad är försäljnings och serviceprogrammet?

Det här lär du dig på försäljnings- och serviceprogrammet Du får lära dig om försäljning, inköp, varuflöden, logistik, marknadsföring, produkter, branscher och affärsutveckling. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Vad är en administratör?

Administratör. En administratörs arbetsuppgifter kan variera från att självständigt författa brev och sammanställa rapporter till att ge service till andra personer och vara företagets eller organisationens ansikte utåt. Som administratör arbetar du med att assistera eller ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef,

Hur ser jobben som administratör ut?

Eftersom jobben som administratör kan se så olika ut varierar även arbetsgivarnas krav. Men det är långt från alla jobb inom administration som har krav på tidigare erfarenhet. Istället efterfrågas ofta personliga kompetenser såsom strukturerat arbetssätt, servicemedvetandet eller självständighet.

Vad är en utbildning i administration?

En kurs i administration är en perfekt investering för dig med många arbetsuppgifter på ditt bord. Utbildningen vässar dina kompetenser inom bland annat stresshantering, kommunikation, professionellt bemötande och konflikthantering. Filtrera på utbildningsform Välj kategori Välj plats

Vilka ämnen läser man i handel?

Du lär dig om försäljning och kundservice, marknadsföring / kommunikation, inköp och varuflöden, service och affärsutveckling samt entreprenörskap. Du lär dig även om administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning, kommunikation samt konferens- och receptionsarbete.

Hur mycket merit behöver man för att gå handel?

År 2019 hade NTI Ekonomi en medelpoäng på 240 och antagningsgränsen låg på 225 poäng. För NTI Handel var medelpoängen 223.8 och inriktningen hade en antagningsgräns på 207.5 poäng. Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

Vilken matte har man i handel?

framtida yrken

Gymnasiegemensamma kurser 600
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50

Share this post