Trendig

Vad ar Meningomyelocele?

Vad är Meningomyelocele?

​Med ryggmärgsbråck dvs. meningomyelocele (MMC) syftar man på störningar i fostrets utveckling, då neuralröret i fostrets ryggmärg inte har slutits som det borde. Neuralröret stänger vanligtvis i graviditetsveckorna 5-6.

Vad är ryggmärgsbråck och vad kan det ge för följder?

Ryggmärgsbråck är en medfödd skada som beror på att ryggraden och ryggmärgen inte formats som det ska. Skadan leder ofta till fysisk funktionsnedsättning. Ryggmärgsbråck varierar i allvarlighetsgrad från milda till allvarliga beroende på hur stort bråcket är, var det sitter och vilka komplikationer som har uppstått.

Hur vanligt är det med ryggmärgsbråck?

I Sverige föds varje år mellan 15 och 25 barn med ryggmärgsbråck. Orsaken är inte helt klarlagd men kallas för multifaktoriell. Viktigast är påverkan från omgivningen som till exempel den gravidas näringstillstånd och luftföroreningar. Det finns även genetiska orsaker, men det är mer ovanligt.

Hur länge lever man med ryggmärgsbråck?

Ungefär tre av fyra levde till 25 års ålder av dem som föddes kring mitten av 1970-talet. Nu överlever minst 90 % sin 10-årsdag och troligen till vuxen ålder (3-5). Hur många vuxna det finns idag födda med RMB är okänt, men de bör vara betydligt fler än vad det finns barn med RMB.

Varför får man ryggmärgsbråck?

Kan man få barn om man har ryggmärgsbråck?

Ett barn som föds med ryggmärgsbråck kan behöva en operation inom de första dagarna för att stänga bråcket. Barn som har hydrocefalus får en shunt inopererad, en slang med ventil som leder bort vätska från hjärnan.

Hur många barn föds med ryggmärgsbråck?

Prevalensen är idag 1,3 barn per 10 000 födda barn. Det föds allt färre barn med ryggmärgsbråck. Överlevnaden till vuxen ålder är 80-90%.

Hur många har ryggmärgsbråck i Sverige?

Tillståndet beskrivs med många olika namn, exempelvis spina bifida, neuralrörsdefekt eller spinal dysrafism. Vanligast är dock att man säger ryggmärgsbråck eller MMC (myelomeningocele). Ungefär ett till två barn per 10 000 födda har under det senaste decenniet fötts med ryggmärgsbråck i Sverige.

Vad händer i kroppen vid ryggmärgsbråck?

Försämrad känsel och problem med urinblåsa och tarm Risken för skador ökar när förmågan att känna smärta och beröring är försämrad. Urinblåsan fungerar oftast sämre hos den som fötts med ryggmärgsbråck. Det innebär en ökad risk för urinvägsinfektioner och kan leda till att njurarna blir skadade och fungerar sämre.

Är ryggmärgsbråck ärftligt?

Men en viss form av ärftlighet finns. Det tycks som om båda föräldrarna behöver bära på anlaget till missbildningen för att den ska uppstå. Förekommer ryggmärgsbråck i familjen är risken för upprepning förhöjd. Internationella studier har visat att folsyra (en vattenlöslig B-vitamin) minskar risken för ryggmärgsbråck.

Hur upptäcker man ryggmärgsbråck?

Ryggmärgsbråck kan ofta upptäckas vid den ultraljudsundersökning som alla gravida erbjuds i graviditetsvecka 18 till 20. Men det är inte säkert att bråcket syns då. Du erbjuds ofta ultraljudsundersökning tidigare än vecka 18 om du har varit gravid tidigare och fostret då hade ryggmärgsbråck.

What is hidden spina bifida occulta?

It is sometimes called “hidden” spina bifida. With it, there is a small gap in the spine, but no opening or sac on the back. The spinal cord and the nerves usually are normal. Many times, Spina Bifida Occulta is not discovered until late childhood or adulthood. This type of spina bifida usually does not cause any disabilities.

What is the prevalence of spina bifida occulta?

Summary. Listen Spina bifida occulta (SBO) occurs when the bones of the spinal column do not completely close around the developing nerves of the spinal cord. In most cases SBO causes no symptoms, however cases associated with back and urogenital problems have been reported. [1] SBO has an estimated prevalence of 12.4%.

What is the mildest type of spina bifida?

Spina Bifida Occulta is the mildest type of spina bifida. It is sometimes called “hidden” spina bifida. With it, there is a small gap in the spine, but no opening or sac on the back. The spinal cord and the nerves usually are normal. Many times, Spina Bifida Occulta is not discovered until late childhood or adulthood.

What are the neurological complications of spina occulta?

People can have these forms of Spina Occulta (SBO) even if there is nothing wrong with the spine. However, there can be neurological complications associated with SBO. The most frequently occurring complication is a tethered spinal cord.

Share this post