Trendig

Vad ar studiepenning?

Vad är studiepenning?

Studiepenning. Studiepenning kan beviljas till den som fyllt 17 år och som studerar på heltid vid gymnasium, yrkesskolor, folkhögskolor, högskolor samt liknande läroanstalter. Om du är 15 eller 16 år och dina föräldrar har låga inkomster kan du söka studiepenningens läromaterialstillägg och statsgaranti för studielån.

Vilka länder kan man få CSN?

Sverige, Danmark, Finland och Malta sticker ut jämfört med övriga länder, för sina låga eller inga avgifter kombinerat med relativt höga studiebidrag. Rapporten omfattar 28 EU-medlemsstater samt Albanien, Bosnien och Hercegovina, Island, Liechtenstein, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet.

Vad hör till studiestöd?

Du kan få studiepenning, försörjarförhöjning till studiepenningen och statsgaranti för studielån. Ni kan få allmänt bostadsbidrag. Om du studerar och bor utomlands eller om du studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola kan du få bostadstillägg till studiestödet.

Vilka saker påverkar storleken på studiepenningen?

Studiepenningens försörjarförhöjning Om du är vårdnadshavaren till ett barn under 18 år kan du utöver studiepenningen på 253,69 euro per månad få en försörjarförhöjning som är 101,36 euro per månad från och med 1.8.2021. Varken antalet barn eller hos vem barnet bor påverkar försörjarförhöjningen.

Hur mycket studielån får man Finland?

Om du är 18 år eller äldre är studielånet 650 euro i månaden. Om du studerar utomlands är studielånet 800 euro i månaden. Du bestämmer själv om du alls vill lyfta studielån och hur mycket du lyfter på en gång. Räntorna på studielånet läggs till lånet så länge du får studiestöd.

Får man studiebidrag i juni efter studenten?

Studiebidraget betalas vanligtvis ut under tio månader, från september till juni. Utbetalningen i juni är som en extra utbetalning. Om din studietid är kortare än nio månader under ett läsår, eller om du skulle skolka, är det inte säkert att du får utbetalningen i juni.

Får man studiestöd under sommaren?

För att ha rätt till studiemedel för en sommarkurs gäller följande: Kursen eller utbildningen måste ge rätt till studiemedel. Skolan måste ha rapporterat in kursen som en sommarkurs till CSN. Du måste studera på minst 50 procent i minst tre sammanhängande veckor under perioden juni–augusti.

Share this post