Trendig

Vad ar syftet med att upprepa tesen flera ganger?

Vad är syftet med att upprepa tesen flera gånger?

Textens avslutning kan se lite olika ut beroende på hur lång och komplicerad din argumentation är. Men det är nästan alltid en fördel att upprepa tesen i avslutningen. Dessutom är det bra att sammanfatta huvudargumenten. I korta texter kan det kanske räcka att avrunda med det allra viktigaste argumentet för din sak.

Vad vill man vinna genom att använda argument?

Varför biter inte dina bästa argument? När du lägger fram fakta som bevisar att någon har fel, kan det alltså göra personen ännu mer övertygad om att den har rätt. Det finns en biologisk förklaring till det och fenomenet kallas backfire-effekten.

Hur utvecklar man sina argument?

Argumentet ska också vara övertygande. I en debatt eller diskussion måste de egna argumenten förhålla sig till de argument som samtalspartnern har. Det betyder att med sitt argument kunna bygga vidare på motpartens argument, justera det eller visa att det är orimligt. Risken är annars stor att tala förbi varandra.

Vad ska man tänka på när man debatterar?

Gör en tankekarta eller punktuppställning över dina argument. Planera i vilken ordning du vill ta upp dina argument. Tänk på att spara ett tungt argument nästan till slutet! Undersök vad det finns för motargument till din tes/ ditt påstående för att bättre kunna bemöta dem i debatten.

Vad betyder Känsloargument?

Argument kan delas in i två huvudgrupper: (1) Känsloargument – baserade på dina egna känslor och tankar. Känsloargument är väldigt personliga och starka. Målet med känsloargument är att väcka läsarens känslor. Med andra ord ska läsaren helst börja gråta av ditt känsloargument…

Hur kan man börja ett argument?

Den argumenterande texten inleds med att du presenterar din åsikt. Därpå följer dina argument. Använd dig av både känsloargument och av faktaargument för att få fram din åsikt. Tänk på att förklara vad du menar med dina argument.

Vilka ämnen kan man argumentera om?

Nedan har jag skrivit en lista av tips på ämnen som kan ge dig lite idéer vad ditt tal kan handla om.

 • • Förbud mot tobak.
 • • Rätten att äta kött.
 • • Vegetarianism.
 • • GMU – bra eller dåligt?
 • • Strängare straff för nedskräpning.
 • • Samkönade äktenskap.
 • • Nolltolerans mot alkohol.
 • • Är vinst i välfärden rätt eller fel?

Vilka olika typer av argument finns det?

Argument kan delas in i sakargument och känsloargument.

 • Sakargument.
 • Känsloargument.
 • Bedrägliga argument.
 • Noter.
 • Allmänna källor.

Share this post