Trendig

Vad ar taket pa bostadsbidrag?

Vad är taket på bostadsbidrag?

Så mycket kan du få i bostadstillägg Visa fördjupning Är du ensamstående är 6 990 kronor per månad (2022) det högsta beloppet som du kan få i bostadstillägg. Är du gift eller sambo och ni lever ihop, kan du som mest få 3 495 kronor per månad (2022) i bostadstillägg eftersom du delar bostadskostnaden med någon.

Kan jag få bostadsbidrag och bostadstillägg?

Om du har bostadsbidrag kan du inte använda tjänsten. Då kan du istället ringa kundcenter på 0771-524 524 för att få hjälp med att göra din beräkning. Om du nått pensionsålder och har börjat ta ut hel allmän pension inklusive premiepension kan du istället ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Vad är ett bostadsbidrag?

Ett bostadsbidrag fungerar som ekonomisk ersättning för de personer eller familjer som behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för sitt boende. Ersättningen baserar sig på olika grunder så som dina inkomster, vad du betalar för ditt boende samt hur stor bostad du har.

Har du möjlighet att få bostadsbidrag?

För att ha möjlighet att få bostadsbidrag måste du först skicka in en korrekt ansökan till Försäkringskassan. Denna myndighet kommer sedan att granska dina uppgifter manuellt. Med anledning av detta kan det ta tid innan du får veta om din ansökan blivit beviljad eller inte.

Har du svårt att få ett bostadsbidrag?

Du som är ung och har svårt att betala din hyra har möjlighet att få ett bostadsbidrag. För att bli beviljad ersättning måste du vara under 29år gammal. Du får inte heller ha några barn. Hur stort bidrag du kan få beror på hur stor inkomst du har samt hur stor din boendekostnad är.

Har du rätt att söka bostadsbidrag?

Du har givetvis rätt att ansöka ändå men sannolikheten att du får avslag är stor om du inte uppfyller kraven som Försäkringskassan ställer. Reglerna kring vem som får söka bostadsbidrag är hårda och detta för att bidraget inte ska missbrukas. Vidare sker de kontinuerliga kontroller på de som redan har bostadsbidrag.

Share this post