Trendig

Vad ar Utjamningsprivilegium?

Vad är Utjämningsprivilegium?

2.3 Utjämningsprivilegium I en sådan situation beskattas den avlidnes arvingar för behållningen av den avlidnes egendom. För arvsbeskattningen ska det utredas om änkan/änklingen avser åberopa utjämningsprivilegiet vid den avvittring som ska förrättas mellan honom/henne och den först avlidne maken/makan.

Är bankkonto giftorättsgods?

Pengar på bankkonton är egendom och era bankkonton är således giftorättsgods oavsett vem av er de står på. Om ni skulle skilja er eller om någon av er avlider ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB).

Hur räknar man ut arvslott?

Arvslotten kommer beräknas på en persons kvarlåtenskap. En avliden persons kvarlåtenskap utgör tillgångarna som finns kvar när skulderna betalts, se 23:2 Ärvdabalken. Det kan vidare finnas testamente som inskränker särkullbarnens arvslott.

Kan man testamentera bort giftorättsgods?

Både giftorättsgods och enskild egendom kan genom makes arvsrätt ärvas med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Fri förfoganderätt betyder att man får göra vad man vill med arvet men man kan inte testamentera bort det till någon annan, (3 kap. 2 § ÄB).

Får en make ta undan Kränkningsersättning från bodelningen vid bodelning mellan makar?

Enligt förslaget skall en make som fått ersättning för personskada och kränkning få ta undan ersättningen vid en bodelning. En make skall också kompenseras vid bodelningen om den andra maken genom brott skuldsatt sig eller minskat sitt giftorättsgods.

Kan man göra sin fru Arvslös?

En make kan genom testamente göra sin make arvslös, med undantag för den så kallade basbeloppsregeln som regleras i 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken. Denna innebär att den efterlevande maken har rätt att få ut ett värde av fyra prisbasbelopp, här räknas även det maken får vid en bodelning och eventuell enskild egendom in.

Share this post