Trendig

Vad betyder uppehallsstatus?

Vad betyder uppehållsstatus?

Uppehållsstatusen ger personen i fråga rätt att fortsätta ta anställning eller inleda verksamhet som egenföretagare på samma villkor som de inhemska medborgarna. Statusen ger även personen fortsatt tillgång till de sociala trygghetssystemen på samma villkor som de inhemska medborgarna.

Kan man ha dubbla medborgarskap i England?

Dubbelt medborgarskap i Storbritannien Sedan 1 juli 2001 är det möjligt att som svensk ha dubbelt medborgarskap. Du kan läsa mer om brittiskt medborgarskap via denna länk. Du kan läsa mer om svenskt medborgarskap via denna länk.

Hur länge får en engelsman stanna i Sverige?

Den som har fått permanent uppehållsrätt enligt utträdesavtalet kan endast förlora den om han eller hon är borta från Sverige i mer än fem år. Vad händer med de britter som vill flytta till Sverige efter övergångsperioden, det vill säga efter den 31 december 2020?

Kan britter komma till Sverige?

Deras medborgare inkluderas i termen EES*-medborgare. Från och med 1 januari 2021 måste brittiska medborgare omfattas av ett undantag, eller vara ett undantagsland eller ett så kallat godkänt land, för att få resa in.

Vad är skillnaden mellan uppehållstillstånd och uppehållsrätt?

Permanent uppehållstillstånd (PUT) är något som Migrationsverket prövar och beslutar om. Permanent uppehållsrätt (PUR) kan medborgare i EU/EES-land få om de har bott lagligt i Sverige i fem år utan avbrott. Det kan även gälla familjemedlemmar till EU/EES-medborgare som bor i Sverige.

Hur kan jag flytta till England?

Den 1 januari 2021 slutade EU:s fria rörlighet att gälla i Storbritannien och ett nytt poängbaserat migrationssystem infördes. Enligt det nya systemet behandlas EU-medborgare och icke EU-medborgare lika. Personer som vill flytta till Storbritannien behöver ansöka om tillstånd innan flytt.

Vad är permanent uppehållsstatus?

Personer med permanent uppehållstillstånd har dock rätt att fortsätta vistas i Sverige som vanligt även efter detta datum. Personer som har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige kan däremot behöva ansöka om arbetstillstånd för att fortsätta ha möjlighet att arbeta i Sverige efter ansökningsperiodens utgång.

Kan man förlora permanent uppehållsrätt?

Kan man bli av med sin permanenta uppehållsrätt om man skiljer sig? Nej, det ska man inte bli. Enda sättet att förlora ditt permanent uppehållstillstånd är om du flyttar ifrån Sverige (UtlL 7:7), om du har ljugit i din ansökan (UtlL 7:1) eller om du döms till utvisning för ett brott du har begått (UtlL 8a:1).

Hur vet jag om jag har permanent uppehållstillstånd?

När du som är EU/EES-medborgare har bott minst fem år i Sverige med uppehållsrätt har du permanent uppehållsrätt. Här kan du ansöka om att få ett intyg som visar att du har permanent uppehållsrätt.

Vad är skillnaden mellan uppehållstillstånd och uppehållskort?

I utlänningslagen skiljer man på uppehållstillstånd och uppehållsrätt. Uppehållstillstånd är ett tillstånd för att vistas i Sverige. Gäller för utlänningar som inte är EU-medborgare. Uppehållsrätt är en rätt för EU-medborgare att vistas i Sverige.

Kan permanent uppehållstillstånd dras tillbaka?

Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas om en person medvetet lämnat felaktiga uppgifter som ledde till att uppehållstillståndet beviljades eller medvetet förtigit omständigheter som varit av betydelse för att få tillståndet (7 kap. 1 § 1 st. utlänningslagen).

Hur länge kan man ha uppehållsrätt?

Som EU/EES-medborgare har du uppehållsrätt om du arbetar, studerar, driver eget företag eller har tillräckliga medel för din försörjning. Efter fem år har du permanent uppehållsrätt.

Share this post