Trendig

Vad galler vid Garantilon?

Vad gäller vid Garantilön?

Därför finns konstruktionen i Kollektivavtalet för Bemanningsföretag med så kallad garantilön. Oavsett hur många dagar du är uthyrd så är du åtminstone garanterad lön för 133 eller 150 timmar, som motsvarar 80 respektive 90 procent av det du skulle tjäna om du hade vanlig månadslön för en heltidsanställning.

Kan man få 0 kr i löneökning Kommunal?

Alltså kan 0,3 procentenheter komma att räknas bort från den totala lönesumman man förhandlat fram lokalt. Det betyder alltså att löneökningarna kan bli lägre på grund av arbetstidsförkortningen för nattarbetare. Men lokalt har Kommunal också förhandlat bort den här avräkningen.

Vad är rakt ackord?

Ett ackordssystem kan antingen bestå av enbart rent ackord eller en blandning av ackordslön och fast lön. Om den anställde enbart har ackordslön arbetar den anställde på ”rakt ackord”. Om den anställde istället har en blandning så arbetar den anställde på ”blandackord” vilket även är den vanligaste formen.

https://www.youtube.com/watch?v=c_l54vPPV_s

Vilka bemanningsföretag har kollektivavtal?

Du som är anställd av ett bemanningsföretag omfattas ofta av kollektivavtalet som kallas bemanningsavtalet. Det är ett LO-avtal med bemanningsföretagens egna organisation. Avtalet gäller för alla LO:s medlemsförbund. Du omfattas alltså aldrig av något kollektivavtal på den arbetsplats dit du är uthyrd.

Vad är Garantilön frisör?

Garantilönen för behörig frisör är 25 725 kr/månad. Branschvana 1 (5 000 timmar) 245 kr/månad i tillägg. Branschvana 2 (8 000 timmar samt Mästarbrev) 245 kr/månad i tillägg. Obehörig frisör: 14 767 kronor i basbelopp och 9,3% i provision.

Måste bemanningsföretag ha kollektivavtal?

Fråga: Vad gäller när bemanningsföretaget saknar kollektivavtal? Svar: Ett bemanningsföretag ska, under den tid en arbetstagares uppdrag i kundföretaget varar, ge minst de grundläggande arbets- och anställningsförhållanden som skulle ha gällt om du varit anställd direkt i kundföretaget och utfört samma arbete.

Share this post