Trendig

Vad gor en Supply Chain?

Vad gör en Supply Chain?

Planerar, styr och utformar företagens material- och informationsflöden. Skapar en helhetssyn och förståelse för alla delprocesser i flödet mellan leverantörer och kunder, samt hur alla delaktiviteter kan integreras till ett effektivt och lönsamt flöde av varor, tjänster och information.

Varför plugga logistik?

– Att det är ett dynamiskt och kreativt yrke. Som logistiker är du med och påverkar verksamhetens utveckling i det bolag du jobbar. Du kan även jobba tvärfunktionellt med logistiker från andra bolag för att säkerställa kvalitén i den supply chain ditt bolag ingår i.

Vad tjänar en Supply Chain Manager?

44 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad omfattas av supply chain management konceptet?

Supply chain management är också nära sammankopplat med logistik, där SCM är ett konkret tankesätt att se över de logistiska funktionerna ur en organisations synvinkel. Kedjan omfattar även de organisationer och processer som behövs för att skapa och leverera produkter och tjänster till konsumenten.

Vad gör en Supply Chain Coordinator?

I rollen som Supply Chain Coordinator kommer du arbeta med att utveckla och optimera alla delar kopplade till produktion, lagerhållning och leverans, med fokus på export och den internationella marknaden.

Vad kan man jobba med som logistiker?

Gemensamt för de flesta jobb inom logistik är att du arbetar med att planera, utforma och styra flöden av information eller material i en verksamhet. Det kan vara via transporter, i en produktion såsom tillverkade industrier eller i leverans av tjänster och information.

Vad tjänar en logistikkoordinator?

Lönestatistik med bruttolöner per månad för en logistikkoordinator inom transport….Dela.

Lön Andel
26-27.999 kr 11,76 %
28-29.999 kr 17,65 %
30-32.999 kr 23,53 %
33-35.999 kr 29,41 %

Vad menas med Supply?

Med en supply chain avser man flödet av pengar, varor eller information från tillverkare till den slutliga kunden genom alla stegen i produktionen (och ibland även tillbaka igen, om det handlar om återvinning).

Share this post