Trendig

Vad gor en supporttekniker?

Vad gör en supporttekniker?

Med ett jobb som supporttekniker eller servicedesktekniker arbetar du dagligen med användarstöd och support inom IT. Arbetsuppgifterna varierar i detalj mellan olika arbetsplatser, men den gemensamma nämnaren är att du ger service inom IT och hjälper användaren med problemlösning och teknisk support.

Hur mycket tjänar en systemtekniker?

42 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en IT tekniker polisen?

Lönestatistik för it-forensiker i olika regioner i Sverige

Region Medellön 2020
Stockholm 50400
Östra Mellansverige 46500
Småland med öarna ..
Sydsverige 51100

Vad har en innesäljare i lön?

Marknadslön för Innesäljare Marknadslönen 2022 för innesäljare ligger mellan 31 000 och 39 000 kronor per månad. Bearbetar nya och gamla kunder, tar emot och handlägger order och förfrågningar, genomför försäljning. Informerar om och rekommenderar produkt utifrån kundernas behov.

Hur mycket tjänar man på kundtjänst?

Marknadslönen för kundtjänst och support IT ligger 2022 mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen mellan 35 000 och 41 000 kronor.

Hur mycket tjänar en IT konsult?

Marknadslönen 2022 för IT-konsult ligger mellan 36 000 och 60 000 kronor per månad. Analyserar, designar och utvecklar IT-system eller delar av system.

Hur blir man systemtekniker?

Systemtekniker

  1. Befattningstyp: Soldat/Sjöman.
  2. Orter: Berga , Karlskrona.
  3. Verksamhetsområden: Logistik, Marinen.
  4. Arbetsområden: Teknik.
  5. Teman: Fartyg/hav, IT/elektronik, Naturvetenskap, Problemlösning.
  6. Utbildas via grundutbildningen: Ja.

Vad ska man läsa för att bli IT tekniker?

Utbildning. IT-tekniker kan ha olika utbildningsbakgrund. Det finns de som är självlärda, men idag är det vanligare att du behöver ha någon form av eftergymnasial utbildning för att få anställning. Bra grundutbildning finns på El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik.

Hur mycket tjänar en polisassistent?

36 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad innebär det att vara innesäljare?

En innesäljare har kontakt med kunderna från sitt kontor. Man tar emot beställningar och säljer produkter och tjänster över telefon och e-post men jobbar även med att ta emot klagomål, ge råd och service. Vissa innesäljare bevakar också leveranser, administrerar transporter och gör fakturaunderlag.

Ditt arbete består av att i en supportorganisation, leda, organisera, planera ett supportarbete på kort och lång sikt och motivera andra medarbetare för att realisera största möjliga värde för era kunder och verksamheter.

Vad tjänar man på supporttekniker?

Marknadslön för Supporttekniker IT. Marknadslönen 2022 för supporttekniker IT ligger mellan 28 000 och 35 000 kronor per månad för en lägre svårighetsnivå. Vid komplexa installationer och mindre projekt ligger lönen mellan 34 000 och 43 000 kronor per månad.

Vad är en supportfunktion?

Support är det engelska begreppet för “stöd” och brukar när det används i vårt sammanhang syfta på en lite mer specialiserad typ av servicefunktion. Funktionen kan vara både extern eller intern i organisationen. Begrepp som teknisk support, internsupport, lönesupport osv är vanligt förekommande i många organisationer.

Vad är teknisk service?

Utföra service samt reparationer av tekniska och elektroniska produkter. Exempelvis maskiner, motorer och fordon. Framställa och tillverka produkter i olika material. Tillverka, reparera samt underhålla tekniska och vetenskapliga instrument.

Vilka betyg krävs för IT tekniker?

För att studera datateknik på högskola eller universitet krävs följande betyg från gymnasiet: Grundläggande behörighet. Engelska 6. Matematik 3b/3c….Om du vill studera till civilingenjör krävs följande betyg från gymnasiet:

  • Grundläggande behörighet.
  • Fysik 2.
  • Kemi 1.
  • Matematik 4.

Share this post