Trendig

Vad hander med forsakring vid dodsfall?

Vad händer med försäkring vid dödsfall?

Den avlidnes försäkringsbolag är skyldiga att meddela dödsboet om personen varit försäkrad i bolaget och vilka försäkringar personen haft. Gamla försäkringar i försäkringsbolag som har upphört kan ha ersatts i ett annat försäkringsbolag. Det finns inte något centralt register över enskilda personers försäkringar.

Varför lägger du till efterlevandeskydd?

Om du lägger till efterlevandeskydd omvandlas din premiepension till en försäkring som gäller för två personer och beräknas utifrån både din och din makes/sambos ålder. Det innebär att utbetalningarna från din premiepension bli lägre eftersom: pengarna på ditt pensionskonto också ska räcka till din make/sambo om du dör före honom eller henne.

Kan du få efterlevandepension utan ansökan?

Änkepension kan du som är kvinna som var gift med din make den 31 december 1989 få. Om du kan få efterlevandepension utan ansökan finns det, enligt reglerna som gäller från och med 1 november 2012, ingen begränsning i retroaktivitet.

Vad ska efterlevandepension ersätta?

Efterlevandepension ska ersätta en del av de inkomster som hushållet förlorar när en make, maka, registrerad partner eller förälder dör. Om den döda hade ersättning från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten slutar pengarna att betalas ut automatiskt.

Vad är dödsfallsförsäkringar?

Dödsfallsförsäkringar utfaller vid dödsfall och ger ett ekonomiskt skydd till anhöriga eller någon annan som försäkringstagaren har valt att sätta in som förmånstagare av dödsfallsförsäkringen. Det belopp som betalas ut från dödsfallsförsäkringen är skattefritt.

Vilka är försäkringar vid dödsfall?

Det finns idag flertalet försäkringar vid dödsfall, några är lagstadgade, vissa omfattas du av i och med din anställning och andra kan du välja att teckna själv. Efterlevnadspensionen är exempel på en ersättning vilken skulle kunna ses som en lagstadgad försäkring vid dödsfall.

Vad innebär fri förfoganderätt vid dödsfall?

Enligt lagen ärver gifta par varandra och gemensamma barn till gifta föräldrar får vänta på sitt arv tills båda makarna har avlidit. Vid ett dödsfall ärver den efterlevande maken med så kallad fri förfoganderätt vilket innebär att maken kan göra vad som helst med tillgångarna utom att testamentera arvet.

Share this post