Trendig

Vad hander om man inte betalar bussbiljett?

Vad händer om man inte betalar bussbiljett?

Om du saknar giltig biljett riskerar du att få en tilläggsavgift. Syftet med biljettkontrollen är att förebygga fuskåkning och få fler resenärer som betalar för sig. Om du tycker att du felaktigt har fått en tilläggsavgift kan du överklaga den.

Vad är det för brott att planka?

Att planka är ringa bedrägeri, eftersom man tillgodogör sig transport utan att betala. Att ta sig förbi spärrarna är inte ringa bedrägeri, eftersom tillgången till tunnelbanan inte kan ses som en ”gentjänst”.

Är det olagligt att inte betala på bussen?

Det är i normalfallet olagligt att åka buss utan giltig biljett. Under vanliga omständigheter utgör det bedrägligt beteende, brottsbalken 9 kap 2 §. För detta brott krävs emellertid uppsåt – något som du saknar eftersom du, enligt din utsago, inte är medveten om att din biljett är ogiltig.

Måste man visa sin bussbiljett?

Det är inget brott att råka tappa bort sin biljett eller att vägra att visa upp den. Därför finns det en lag som reglerar rätten för kontrollanterna att ta ut en tilläggsavgift om man inte kan uppvisa giltig biljett vid kontroll samt vilka befogenheter de har i detta avseende.

Kan tågvärdar ge böter?

Om du vägrar betala, vägrar hoppa av eller vägrar visa legitimation finns det en risk att tågvärden kontaktar polis eller ordningsvakt. De kan i värsta fall stå och vänta på dig vid nästa station. Då tvingas du betala 800 kr i böter. Om du låter bli att betala din bot kan ärende gå vidare till inkasso.

Hur Blippar man ett busskort?

Så här blippar du ditt skolkort Du blippar ditt skolkort på biljettläsaren hos föraren, när du kliver på. Men på vissa skolbusslinjer gör du på ett annat sätt; här blippar du ditt skolkort mot överkanten av en mobiltelefon som sitter hos föraren.

Hur använder man busskort?

När du går ombord:

  1. Tryck på +.
  2. Tryck på V en gång för varje vuxen.
  3. tryck på S en gång för varje ungdom (7-19 år).
  4. Tryck på K för klar.
  5. Håll kortet mot kortläsaren.

Hur mycket är SJ böter?

Om du har tappat din biljett eller reser utan giltig biljett så är du skyldig att betala en tilläggsavgift (kontrollavgift) på 1200 kronor, om du fyllt 15 år. När du reser med våra tåg så är du skyldig att visa upp ett färdbevis för hela sträckan vid biljettkontrollen.

Share this post