Trendig

Vad hander om man vistas illegalt i Sverige?

Vad händer om man vistas illegalt i Sverige?

Om du har dömts för brott, har vistats illegalt i Sverige eller utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet kan din ansökan avslås. Din ansökan kan också avslås om det under handläggningen framkommer att du medvetet har lämnat falska uppgifter.

Att hjälpa en person olovligen in i Sverige kan misstänkas vara människosmuggling, oavsett om det sker mot betalning eller ideellt. Om det uppstår en misstanke om att det pågår människosmuggling när polisen möter människor som vill söka asyl i Sverige, är varje polis skyldig att rapportera och utreda det.

Är det svårt att få uppehållstillstånd i Sverige?

Du kan få uppehållstillstånd om du är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Varje asylansökan ska prövas individuellt. Det betyder att Migrationsverket ska utreda just dina skäl att ansöka om asyl i Sverige.

Kan man gifta sig i Sverige utan uppehållstillstånd?

Det går att gifta sig med en asylsökande i Sverige så länge kraven i äktenskapsbalken är uppfyllda, vilka regleras i äktenskapsbalken 2 kap. 1-4 §§. För det första måste ni vara över 18 år för att ingå äktenskap. För det andra får ni inte vara släkt med varandra.

Hur många personer vistas illegalt i Sverige?

Det är svårt att beräkna antalet papperslösa och gömda människor i Sverige. Uppskattningsvis uppehåller sig mellan 10 000 och 35 000 personer här, inklusive cirka 2 000–3 000 barn. Antalet papperslösa kan även variera beroende på årstid och tillgång till jobb i övriga Europa.

När kan jag få permanent uppehållstillstånd?

När du har haft uppehållstillstånd i minst tre år kan du få permanent uppehållstillstånd. Eftersom uppehållstillstånd generellt beviljas för två år i taget, och du bara kan få permanent uppehållstillstånd när du ansöker om förlängning, kan du vanligtvis ansöka om permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år.

Hur lång tid tar det att få uppehållstillstånd i Sverige?

Enligt Migrationsverkets hemsida tar ärenden som liknar ditt oftast 11-17 månader. Det man kan göra när beslut inte har fattats inom 6 månader från att ärendet inleddes är att skriftligen begära att få ett beslut av Migrationsverket, enligt 12 § FL.

Hur länge får man bo i Sverige utan uppehållstillstånd?

Medborgare från EU- och EES-länder Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Om du uppfyller uppehållsrätten har du automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket.

Hur kan man komma till Sverige utan uppehållstillstånd?

EU-medborgare behöver inte söka uppehållstillstånd Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Uppehållsrätten gäller för den som till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för sin försörjning i Sverige.

Vad krävs för att få gifta sig i Sverige?

För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år. Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

https://www.youtube.com/watch?v=qyRx5zQnm3Q

Share this post