Trendig

Vad innebar alderspension?

Vad innebär ålderspension?

Det man ofta menar när man pratar om tjänstepension är ålderspensionen, alltså de pengar man får varje månad istället för lön när man har gått i pension. Du som har tjänstepensionen ITP har antingen ITP 1 eller ITP 2 och den kompletterande ålderpensionen ITPK.

När ändrades pensionen från 67 till 65 år?

Den 1 juli 1976 sänktes pensionsåldern till 65 år. Allmän tilläggspension bytte 2003 namn till enbart tilläggspension. Den svenska riksdagen beslutade 1994 samt 1998 om en stor pensionsreform och som trädde i kraft 1999.

Hur mycket minskar pensionen vid förtida uttag?

För att fortsätta jämförelsen vid 80 års ålder i exemplet kan vi konstatera att den som tagit ut pensionen från 65 års ålder har fått ungefär 60 000 kronor mer än den som tog ut från 61 års ålder. Ett uttag från 65 års ålder jämfört med ett uttag från 63 års ålder handlar dock endast om 10 000 kronor mer.

Vad får läkare i pension?

Du kommer att få mellan 55 – 62,5 procent av lönen mellan 7,5 – 20 inkomstbasbelopp och mellan 27,5 – 31,25 procent av lönen mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp i förmånsbestämd tjänstepension, beroende på när du är född. Från och med 2010 är den 4,5 procent av din lön från 1 kr till 30 inkomstbasbelopp.

När höjs pensionen 2022?

Lagändringarna som avser garantitillägget föreslås träda i kraft 15 juli 2022. År 2022 innebär förslaget att pensionärer med allmän inkomstgrundad pension i det lägsta inkomstintervallet med upp till 11 846 kronor i månaden, får det högsta förmånsbeloppet om 1 000 kronor i månaden i garantitillägg.

Vilken pension ska man ta ut först?

Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder. Tänk på att fler år i arbete ger högre pension per månad hela livet ut. Ett års extra arbete efter 65 års ålder ger dig som snart ska ta ut din pension mellan 1 400 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.

Hur mycket förlorar man om man går i pension vid 62?

Hur mycket förlorar man på att gå i pension vid 64?

Uttag av den allmänna pensionen

Född: Tidigaste ålder för uttag av allmän pension: (infaller) Tidigaste ålder för uttag av garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg: (infaller)
1961 63 (2024)* 67 (2028)*
1962 63 (2025)* 67 (2029)*
1963 64 (2027)* 67 (2030)*
1964 64 (2028)* 67 (2031)*

Share this post