Trendig

Vad innebar nya LAS uppgorelsen?

Vad innebär nya LAS uppgörelsen?

Regeringens förslag till ny lag om anställningsskydd Las-uppgörelsen – det nya huvudavtalet – som Svenskt Näringsliv och PTK enades om i oktober 2020, och som IF Metall och Kommunal senare anslöt till, innebär både ökad flexibilitet för arbetsgivarna och bättre omställningsmöjligheter för anställda.

Får man a kassa om man blir utköpt?

Du kan få a-kassa efter att du har haft avgångsvederlag. Däremot kan du inte få a-kassa och avgångsvederlag samtidigt. Ett avgångsvederlag räknas som en lön, och därför kan du inte få ersättning från a-kassan innan den period du fått avgångsvederlag för är över.

När träder nya Las ikraft?

Om allt går enligt planerna träder den nya lagen i kraft den 30 juni 2022. Men vissa delar dröjer och man räknar med att hela LAS-paketet är utrullat den 1 oktober. – Det är glädjande och bra att parternas överenskommelse är på väg att bli verklighet.

Vad innebär nya LAS lagen?

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning. Det innebär bland annat att anställningen snabbare går övertill tillsvidareanställning, för den som varit visstidsanställd 12 månader under en femårsperiod, istället för tidigare 24 månader.

Kan en fysisk person vara part i ett kollektivavtal?

Båda parter måste ha som avsikt att ingå just ett kollektivavtal för att det ska anses som ett sådant avtal. Kravet på skriftlighet medför att muntliga överenskommelser inte kan omfattas av kollektivavtalet. De har istället allmän avtalsrättslig verkan.

När börjar nya LAS gälla?

Aktuellt nästa år blir bland annat föräldraförsäkringen, LAS och den psykosociala arbetsmiljön – lagförslag som utarbetas 2021 men blir verklighet först 2022. Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog guidar oss kring det både du som arbetsgivare och arbetstagare bör ha koll på.

Vilka är parter i tillämpat avtal?

Det är alltid facket som är den ena parten i en sådan här förhandling, men från arbetsgivarens sida så kan det vara antingen en enskild arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation som är motparten. Det som förhandlingen utmynnar i är det som kallas kollektivavtalet.

Vad krävs för att bli utköpt?

– Om din arbetsgivare erbjuder dig att bli utköpt så handlar det om att man vill göra ett avtal med dig om att avsluta din anställning. Genom att ge dig ett erbjudande vill de hitta en väg där anställningen avslutas på frivillig väg.

Share this post