Trendig

Vad innebar premiebestamd pension?

Vad innebär premiebestämd pension?

Om du har en premiebestämd pension sätter din arbetsgivare in en summa pengar till din framtida pension. Den är kopplad till vad du tjänar just nu. Ju högre lön, desto mer pengar betalas in. I en premiebestämd lösning bestämmer du själv hur du vill placera dina pengar.

Hur stor är Flexpensionen?

Avsättningen till flexpension för anställda på företag inom tjänstesektorn är 0,4 procent för 2019. Nästa höjning sker 2020 med 0,3 procent till totalt 0,7 procent, såvida inte annat överenskommes i avtalsförhandlingarna 2020.

Kan man neka deltidspension?

Enligt de kommunala pensionsavtalen, KAP-KL och AKAP-KL, har arbetsgivaren möjlighet att komma överens med den anställda om pension på deltid (det kallas ”särskild avtalspension” i avtalet). Det är arbetsgivaren som bestämmer om man ska beviljas delpension. Det är alltså ingen rättighet.

Hur kan du ta ut din pension samtidigt som du börjar arbeta?

Att arbeta samtidigt som du börjar ta ut hela eller delar av din pension går ofta bra. Du kan också välja att bara ta ut en sorts pension, till exempel bara premiepension eller bara privat sparande.

När ska du gå i pension?

Några månader innan 65-årsdagen får du ansökningsblanketter från de försäkringsbolag som förvaltar dina pengar. Om du vill gå i pension tidigare måste du själv kontakta dem. För övriga tjänstepensioner som inte är kollektivavtalade – ta kontakt själv med dem som har dina pensionspengar.

Hur ska du gå i pension i första hand?

Fundera på vad du vill att pensionen i första hand ska räcka till. Gör gärna en budget och se hur långt pengarna kan räcka. Tänk efter om du behöver skydd till efterlevande eller inte. Bestäm när du vill gå i pension. Fatta beslut om när du vill gå i pension och hur utbetalningarna ska göras över tiden. Meddela ditt beslut

Kan du ta ut tjänstepension efter 65 års ålder?

Du har rätt att arbeta efter 65 års ålder, men då tjänar du inte in ytterligare tjänstepension om du inte särskilt kommit överens om det med din arbetsgivare. Du kan ta ut tjänstepensionen ITP tidigast från 55 års ålder, men då måste du sluta arbeta i motsvarande grad som du vill ta ut pension.

Share this post