Trendig

Vad kan man gora pa en skolgard?

Vad kan man göra på en skolgård?

En bra skolgård innehåller miljöer där barn tillåts skapa på sina egna villkor. Den ska vara stor och där ska finnas en mångfald av platser med olika karaktärer och innehåll. Naturlika miljöer med dess föränderlighet och stora tillgång på löst material är särskilt betydelsefulla för barns lek.

Vad lekte man förr i tiden?

Skolgårdarnas utseende har skiftat över tid. Många födda mellan 1940 och 1980 minns asfalterade skolgårdar utan klätterställningar eller planteringar. Att det inte fanns någon särskild lekplats innebar dock inte att barnen inte lekte. Tvärtom berättar många om hopprepslekar, bollspel eller hur de spelade kula.

Vad är tanken med en skolgård?

Skolgården är också den plats där eleverna har rast, därför tycker de att det är viktigt att det finns något för alla. De vill att gården ska inbjuda till lek, fantasi och rörelse på olika sätt. Men det ska också finnas plats för vila och avkoppling.

Hur ska en skolgård se ut?

Den ska gärna vara både klättrings-, kryp- och kanbar. Den är en bra spänningshöjare där barnen får testa och definiera sina gränser. Nivåskillnader. Varierande terräng och vegetation kan få även en ganska liten skolgård att kännas både större och mer spännande.

Vilka är fritidshemmets två huvudsakliga syften?

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elev ernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Hur kan skolgården bli mer trivsam?

En del av eleverna kommer kanske att gå på den framtida skolan. Att ha varit med i processen kan stärka känslan av tillhörighet och stolthet över sin skola men även tilliten till att göra sin röst hörd. Samtidigt kan skolgården utformas med stöd i barn och ungas kunskap.

Vad är fritidshemmets syfte?

Syfte. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Vad menas med fritidshemmets centralt innehåll?

Centralt innehåll Det centrala innehållet är indelat i kunskapsområdena. Kunskapsområdena består i sin tur av ett antal punkter. Det är viktigt att komma ihåg att undervisningen i fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleverna, elevernas behov, intressen och erfarenheter.

Varför firar vi Fritidshemmens dag?

Fritidshemmens dag firas varje år andra tisdagen i maj. Underdagen uppmärksammas fritidshemmens betydelse för grundskolans verksamhet och för elevernas möjlighet till att utveckla kunskaper som samarbetsförmåga och problemlösning.

Share this post