Trendig

Vad kan pafoljden bli for en chauffor som framfor ett fordon som ar overlastat?

Vad kan påföljden bli för en chaufför som framför ett fordon som är överlastat?

Inom den tunga trafiken kan överlaster bli mycket kostsamma för åkeriet – i form av överlastavgifter. Men så är det inte vid lätta transporter. Här får chauffören ta hela smällen. Redan vid 41 procent överlass utdöms maxböter – 4 000 kronor.

Vad händer om man har 20 överlast?

Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent. Tidigare har denna regel utgått från 20 procents överlast. Sänkningen av procentsatsen främjar trafiksäkerheten på vägarna.

Vad händer om du med samma fordon blir stoppad med överlast två gånger inom ett år?

Ännu en gång visar det sig att det handlar om överlast – och återigen utfärdas både böter och överlastavgift. Totalt ska nu chauffören punga ut med 5 750 kronor. Åkeriets avgift är i skrivande stund inte helt färdiguträknad, men enligt vad tidningen Proffs erfar, kommer man att få betala cirka 25 000 kronor.

Vem betalar Överlastavgiften?

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel enligt ett särskilt fastställt sätt. Överlastavgift för motordrivet fordon påförs ägaren. Överlast för släpvagn påförs ägaren av det fordon som släpvagnen dras av.

Vem får betala Överlastavgiften?

7 § Överlastavgift påförs för motordrivet fordon, ägaren, och för släpvagn, ägaren av det fordon som släpvagnen dras av. I fråga om motordrivet fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare.

Vem betalar eventuella böter för överlast?

Överlastavgift för motordrivet fordon påförs ägaren. Överlast för släpvagn påförs ägaren av det fordon som släpvagnen dras av.

När blir man av med körkortet för överlast?

Hos Preem får man svaret att “Polisen kan ha problem med det om du blir stoppad”. För Polisen ser nämligen allvarligt på gravt överlastade fordon. Redan vid 41 procents överlast utgår maxböter på hela 4 000 kronor. När överlasten nått den dubbla tillåtna lastvikten dras körkorten in i en till tre månader.

Vad händer om ett fordon med samma ägare åker fast för överlast två gånger under samma år?

Har överlastavgift påförts någon för färd med visst fordon och skall sådan avgift påföras honom för färd som företagits med samma fordon inom ett år efter den tidigare färden, utgår avgiften med 50 procent högre belopp än som följer av första stycket. Lag (1990:14).

Share this post