Trendig

Vad kan sociologer arbeta med?

Vad kan sociologer arbeta med?

Sociologer är verksamma inom bland annat följande områden:

 • Arbetsmarknad och arbetsliv.
 • Bostads- och samhällsplanering.
 • Genusfrågor.
 • Framtids- och befolkningsstudier.
 • Hälso- och sjukvård.
 • Kriminologi.
 • Masskommunikation och kultur.
 • Miljöpolitik och miljövård.

Vad saknar sociologi inom sociologi?

Som ämne saknar sociologi ett enhetligt perspektiv, en dominerande teori eller ett avgränsat empiriskt fält. Vissa perspektiv har periodvis varit starkt inflytelserika inom disciplinen: positivism, hermeneutik och historisk materialism i början av 1900-talet, senare ( strukturfunktionalism under 1950- och 1960-tal,

Vad är ämnet sociologi?

Sociolog. Start. Yrken. Socialt arbete. Sociolog. Sociologer studerar hur människor fungerar i grupp samt granskar samhällsstrukturerna och lär sig att titta på dessa med nya ögon. Ämnet Sociologi behandlar maktstrukturer och sociala grupperingar och sociologer söker förklaringar till att samhället är uppbyggt som det är.

Hur kan man profilera sig som socionom?

Sociologer kan profilera sig inom flera olika områden, bland annat inom arbetsmarknad, organisation, migration, demografi, genus, hälsa, frågor som rör etnicitet och jämlikhet eller familjerelaterade frågor. Man kan arbeta exempelvis med personalfrågor och samhällsanalytiska frågor eller som utredare eller organisationsutvecklare.

Vad kan man jobba med efter socialantropologi?

Andra exempel på vad man kan arbeta med är:

 • handläggare på Migrationsverket.
 • på Sida, med inriktning på flyktingfrågor och samarbete med FN:s flyktingkommissariat UNHCR.
 • redaktör på Svenska kyrkans informationsavdelning.
 • ansvarig för administrativa och konsulära frågor på en ambassad.
 • kris- och beredskapssakkunnig.

Vad kan man jobba med efter statsvetenskap?

Arbetsuppgifterna kan innebära kvalificerad och kritisk omvärldsanalys och politisk informationsbehandling. Som statsvetare har du en väldigt öppen arbetsmarknad framför dig. Exempelvis kan du arbeta som utredare, analytiker, journalister, kommunsekreterare, EU-tjänstemän, politiska sekreterare och FN-attachéer.

Share this post