Trendig

Vad menas med full aganderatt?

Vad menas med full äganderätt?

Full äganderätt innebär att ägaren kan göra vad den vill med egendomen i fråga. Rätten inkluderar ägarens rätt att testamentera bort egendomen, till skillnad från när denne bara har fri förfoganderätt till egendomen.

När har man full äganderätt?

Full äganderätt innebär att du ärver utan några begränsningar. Detta innebär att du ensam bestämmer över arvet. Du får testamentera bort eller ge bort egendomen till vem som helst. När du går bort går arvet till dina arvingar.

Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Ägaren får varken skriva testamente om att egendomen ska ges bort till någon annan eller skänka bort stor del i gåva till någon annan. Full äganderätt innebär däremot att egendomen ägs helt fritt utan begränsningar.

Vad betyder Sekundosuccession?

Sekundosuccession innebär en uppskjuten arvsrätt. Ett vanligt exempel är situationen med två makar, A och B. När A avlider görs en bodelning där B får hälften av värdet med full äganderätt. Den andra hälften får B disponera med fri förfoganderätt under sin livstid (förutsatt att A inte hade några särkullbarn).

Vem beslutar om expropriation?

Tillstånd till expropriation meddelas som huvud- regel av regeringen. Den ersättning som ska betalas till fastighetsägaren och andra sakägare för expropri- ationen bestäms sedan genom en överenskommelse eller av domstol. Därefter fullbordas expropriationen.

Vad innebär begreppet expropriation?

Ett tvångsförvärv av äganderätten (eller vissa andra rättigheter) till en fastighet. Reglerna om expropriation finns i expropriationslagen (ExprL). Expropriation innebär vanligen att det är den fulla äganderätten till fastigheten som övergår, men en fastighet kan även exproprieras med nyttjanderätt eller servitutsrätt.

Vem kan ansöka om expropriation?

Både staten, kommuner och enskilda kan begära expropriation genom ansökan till regeringen. I praktiken prövas expropriationsfrågor oftast av den lokala länsstyrelsen eller lantmäterimyndigheten. Fastigheter som ägs av staten kan inte exproprieras.

Share this post