Trendig

Vad ska inga vid en introduktion for en nyanstalld personal?

Vad ska ingå vid en introduktion för en nyanställd personal?

Checklista för en bra introduktion

 • 1 – Informera anställda. Informera arbetsgruppen och övrig personal om nyrekryteringen.
 • 2 – Utse en ansvarig.
 • 3 – Ordna det praktiska i förväg.
 • 4 – Lägg upp en introduktionsplan.
 • 8 – Följa med en kollega.
 • 9 – Regelbundna avstämningar.
 • 10 – Ta vara på nya kunskaper.

Vad bör ingå i en introduktion?

Här är en lista på vad som kan ingå i introduktion:

 • Välkomsthälsning och presentation för arbetskamraterna.
 • En rundvandring och visning av arbetsplatsen och personalutrymmen, nödutgångar, omklädningsrum, köksutrymmen med mera.
 • En genomgång av arbetsuppgifterna.
 • Fakta om företaget/organisationen.

Vad är Introduktionsplan?

Introduktionen är ett unikt tillfälle att berätta om företaget, arbetskamraterna och arbetsplatsen, men även om vilka risker som finns och hur de ska hanteras. Det är bra både för den som är nyanställd och för den som kommit tillbaka efter föräldraledighet eller sjukskrivning eller har fått en ny roll inom företaget.

Varför Onboarding?

Onboardingen är en avgörande process för att skapa en attraktiv kandidatupplevelse. Målet med onboarding är att snabbt få in en nyanställd i arbete samtidigt som den ska få en bra känsla av den första tiden med företaget. En lyckad onboarding börjar med en bra värdegrund och kultur som företaget står för, på riktigt.

Vad vill man veta som nyanställd?

Informera internt, se till att alla vet att en ny medarbetare anställts. Berätta om startdatum och vem/vilka som tar hand om den nya medarbetaren under den första tiden. Håll kontakten med den nyanställde medarbetaren under tiden som går från det att anställningsavtalet signerats till den första arbetsdagen.

Vad innebär onboarding?

Onboarding är ett strukturerat arbetssätt för introduktion av nyanställda. Processen kan omfatta allt från att fylla i dokument och beställa utrustning, såsom laptop eller mobiltelefon, till att sätta sig in i företagets historia och värderingar – och förstås lära känna nya kollegor.

Hur säger man onboarding på svenska?

Tillbaka till toppen. Onboarding: Processen där nya medarbetare får den introduktion de behöver i form av kunskaper, färdigheter och till företagskulturen för att de ska få bästa förutsättningar för att bli bli effektiva och framgångsrika medarbetare i verksamheten.

Hur lång är en introduktion?

Det kan handla om allt från hur arbetsuppgifter ska utföras, risker, sjukfrånvarorutiner och hur organisationen fungerar. Låt introduktionen pågå över en längre tid, gärna upp till ett år. Tänk på att detaljer är viktigt. All utrustning ska finnas på plats från start som dator, telefon och passerkort.

Hur lång tid tar det att lära sig ett nytt jobb?

Det tar ofta upp till ett år att komma in i alla arbetsuppgifter på en ny arbetsplats. Glöm inte att det tar ett tag att lära känna dina nya kollegor och deras olika kommunikationsstilar.

Share this post