Trendig

Vad tjanar en bitradande rektor i Stockholm?

Vad tjänar en biträdande rektor i Stockholm?

Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad. Biträdande rektor i förskolan har en lön mellan 36 000 – 59 000.

Vad krävs för att få jobba som Förskolechef?

De flesta förskolechefer är i grunden Förskollärare men det finns exempel på när förskolechefer har annan tidigare utbildningsbakgrund, t. ex lärare, fritidspedagoger, studie- och yrkesvägledare eller socionomer. Det finns ett mindre antal verksamma förskolechefer som saknar formell eftergymnasial utbildning.

Vad är skolledning?

Skolledning är ett begrepp som används för att beskriva de som har det yttersta ansvaret för en skolas verksamhet. Skolans rektor har ledningsansvar för en skolenhet. Endast en rektor per skolenhet får kallas rektor. En rektor kan dock vara rektor för flera skolenheter.

Hur blir jag Förskolerektor?

Rektorsprogrammet är en treårig uppdragsutbildning från Skolverket och vänder sig till rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra skolledare med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Det är huvudmannen (för skolan man jobbar på) som anmäler sina skolledare till rektorsutbildningen.

Vad har en Förskolechef i lön?

44 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Kan vem som helst bli rektor?

Vem får anställas som rektor? Den som anställs som rektor måste ha pedagogisk insikt som hen ska ha fått både genom utbildning och erfarenhet. Det räcker inte med enbart utbildning eller enbart erfarenhet. Källa: 2 kapitlet 11 § skollagen.

När rektorn inte lyssnar?

Det du kan göra i dessa fall är att anmäla skolan till Skolverket som i sin tur får göra en utredning för att se om skolan följer gällande lagar. Om du inte kan överklaga ett ärende gäller det i första hand att försöka få rektorn och skolledningen att ändra sig.

Lönestatistik för biträdande rektor, grund- och gymnasieskola i olika regioner i Sverige

Region Medellön 2020
Stockholm 57500
Östra Mellansverige 50800
Småland med öarna 50800
Sydsverige 52600

Vad ska man läsa för att bli rektor?

De allra flesta som blir rektorer har arbetat som lärare eller studie- och yrkesvägledare tidigare. Man läser då en statlig rektorsutbildning som erbjuds skolledare både inom det offentliga skolväsendet och på fristående skolor.

Hur mycket tjänar en rektor i Stockholm?

Löner skolledare För rektorer 71 250 kronor och för biträdande rektorer 56 200 kronor.

Share this post