Trendig

Vad var det som utloste det andra varldskriget?

Vad var det som utlöste det andra världskriget?

Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Två dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Under åren 1940-1941 utvidgades kriget till större delen av Europa.

Hur många länder var med i andra världskriget?

Andra världskriget omfattade flera små och stora konflikter som utkämpades på olika ställen i världen. På den ena sidan stod axelmakterna som i första hand bestod av Tyskland, Italien och Japan. Den andra sidan utgjordes av de allierade som framförallt var Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och USA.

Vad blev konsekvenserna av andra världskriget?

De ekonomiska följderna av andra världskriget är ofantliga och har påverkat flera av Europas länder ända fram till idag. Uppbyggnadskostnaden efter kriget blev enorm. Efter andra världskrigets slut låg stora delar av den europeiska kontinenten i ruiner och det kostsamma och mödosamma återuppbyggnadsarbetet inleddes.

Vad som hände efter andra världskriget?

Kalla kriget Efterkrigstiden – tiden efter andra världskriget – utmärk(te)s av en maktkamp mellan USA och Sovjetunionen. Länderna hade helt olika sätt att se på hur samhället skulle utformas. Det blev i princip en kamp mellan systemen kapitalism och kommunism, och om vilket land som skulle ha mest inflytande i världen.

Vad menar man med att orsakerna till andra världskriget låg i de strukturer som uppstod ur första världskriget?

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att Hitlers aggressiva utrikespolitik – som hade sina rötter i den orättvisa Versaillesfreden och som därtill var en del av den nazistiska ideologin – och västmakternas eftergiftspolitik var de starkaste orsakerna till andra världskrigets utbrott.

Vilka konsekvenser blev det av andra världskriget?

Hur förändrades världskartan efter andra världskriget?

De västallierade gick med på att Polens gränser försköts västerut och att Sovjetunionen tog kontrollen över Baltstaterna. Andra gränsjusteringar gjordes i Italien, Bulgarien, Rumänien, Ungern och Tjeckoslovakien. Tyskland och Österrike delades in i ockupationszoner.

Hur ändrades världskartan efter första världskriget?

Europas karta ritades om Efter första världskriget ritades Europas karta om på förlorarnas bekostnad. Ny stater som Estland, Lettland, Litauen, Polen och Jugoslavien bildades, medan dubbelmonarkin Österrike-Ungern splittrades. Osmanska riket blev Turkiet och Finland blev självständigt från Ryssland.

Share this post