Trendig

Varfor ar det viktigt med varumarkesskydd?

Varför är det viktigt med varumärkesskydd?

Att skydda sitt varumärke ger ensamrätt till ordet eller symbolen som kännetecknar verksamheten. Ett varumärkesskydd höjer inte endast företagets värde. Det hindrar även konkurrenter från att använda detta märke eller ett liknande varumärke när de marknadsför sina produkter eller tjänster.

Hur fungerar ett varumärkesskydd?

Registrerar du ditt varumärke får du ensamrätt – ingen annan får använda det på sina varor eller tjänster. Det gör att du kan styra hur ditt varumärke används och se till att det inte används på fel sätt av fel personer.

Måste man registrera varumärke?

För att skydda ett namn eller en figur som ett varumärke behöver man göra en ansökan om registrering av varumärke.

Vad menas med varumärke och vad menas med varumärkesskydd?

Varumärkesskydd skyddar ett varumärke så att inte andra företag kan använda någon annans varumärke på sina produkter och tjänster. Ett registrerat varumärke ger ensamrätt för innehavaren att använda varumärket i näringsverksamhet.

Vad är en varumärkesstrategi?

Varumärkesstrategin handlar om att effektivt styra bilden av företaget i syfte att stärka varumärket och attrahera rätt människor, kunder och medarbetare och därmed göra bättre affärer.

Hur mycket kostar det att registrera ett varumärke?

Sverige. För ett företag som vill ha ett skydd i Sverige för sitt varumärke betalar i regel mellan 2 000 kronor till 6 000 kronor. Kostnaden kan, beroende på hur många klasser man vill registrera i, bli högre.

Vad är design skydd?

Ett designskydd, även begreppen formskydd och mönsterskydd används, skyddar utseende och form, men inte en produkts funktion eller den bakomliggande idén. Med ett designskydd får ingen annan tillverka, sälja eller importera kopior av den skyddade designen.

Vilka är nyckelorden för ett varumärke?

Ett varumärke kan till exempel bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, hologram eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning. En varumärkesregistrering gäller i tio år och du kan förnya registreringen hur många gånger som helst.

Share this post