Trendig

Varfor finns det bade A och B-aktier i ett aktiebolag?

Varför finns det både A och B-aktier i ett aktiebolag?

Skillnaden mellan A och B-aktier är att du får 10 gånger starkare rösträtt när du äger en A-aktie till skillnad från en B-aktie. En A-aktie ger 1 rösträtt till skillnad från en B-aktie som bara ger en tiondels rösträtt. Det betyder att du behöver äga 10 stycken B-aktier för att få samma rösträtt som med 1 A-aktie.

Varför köpa A-aktier?

Aktiehandel är ett alternativ till t. ex. att ha pengarna på ett sparkonto, och det stora dragplåstret är att man kan få större avkastning, det vill säga att tjäna mer, om man väljer att köpa aktier än att ha pengarna på sparkonto. En annan sparmetod är att spara i fonder, eller att spara i både aktier och fonder.

Vad är en preferensaktie?

Här är en snabbguide i vad som utmärker en preferensaktie: 1 Ger en fast utdelning 2 Företräde till utdelning före stamaktier 3 Ej rätt till högre utdelning än den på förhand fastställda utdelningen 4 Ökar ej skuldsättningen i företaget 5 Ger företaget större flexibilitet vid betalning jämfört med vanliga lån

Vad är skillnaden mellan preferensaktie och stamaktie?

Skillnaden mellan en preferensaktie och en stamaktie är att preferensaktieägaren oftast får en på förhand fastställd utdelning innan vanliga aktieägare har rätt att få en krona, därav prefixen ”preferens”. Den fastställda utdelningen är vanligtvis högre än den utdelning som ges till stamaktieägare.

Har du preferensaktier Har du en inlösenkurs?

Preferensaktier har en inlösenkurs. Bolaget kan bestämma att preffarna ska lösas in till inlösenkursen. Då blir du som aktieägare av med dina aktier och får ersättning enligt inlösenkursen. Har du stamaktier kan det förvisso bli aktuellt med tvångsinlösen i samband med uppköp eller avnotering.

Vad skiljer A-aktien från B-aktien?

En A-aktie ger 1 röst medan en B-aktie ger 1/10-dels röst vilket innebär att du behöver 10 B-aktier för att ha samma inflytande/bestämmande i ett bolag som 1 A-aktie. Det innebär att huvudägare oftast vill ha röststarka A-aktier.

Share this post