Trendig

Vem gor projektplanen?

Vem gör projektplanen?

Det är generellt projektledaren som är ansvarig för att skapa projektplanen, men samtidigt är det ofta nödvändigt att samarbeta med de anställda i projektet samt intressenterna för att kunna göra en så bra och verklighetsförankrad projektplan som möjligt.

Hur kan en projektplan se ut?

För att ha något att utgå ifrån och styra projektarbetet efter är det viktigt att du gör en projektplan. Här beskriver du bakgrunden till ditt val av projektarbete, formulerar syfte, mål och frågeställning, beskriver hur du ska genomföra projektet samt hur du ska redovisa/presentera resultatet.

Vad är syftet med en projektplan?

Projektplanen är det viktigaste dokumentet i ett projekt. Med en väl genomarbetad projektplan säkerställer du att planering, strukturering och kommunikation mellan alla parter som är involverade i projektet fortlöper smidigt.

Vilka delar ingår i en projektplan?

Planen tas fram utifrån projektbeställningen som innehåller syftet med projektet och effektmål. Projektplanen är alltså ett svar på hur projektbeställningen ska kunna genomföras och projektmålen levereras. Projektplanen innefattar: projektmål, omfattning, projektorganisation, tidplan och budget.

Hur man skriver en projektbeskrivning?

Det finns vissa centrala områden som bör vara med i en projektbeskrivning:

 1. Sammanfattning. Inledningsvis är det lämpligt att ha en sammanfattning av projektet.
 2. Bakgrund och syfte. Vilket syfte ligger bakom projektet?
 3. Mål. Vad är det föreningen vill uppnå?
 4. Metod.
 5. Målgrupp.
 6. Tidsplan.
 7. Organisation/arbetsgrupp.
 8. Utvärdering.

Vad ska finnas med i en projektbeskrivning?

Projektbeskrivning

 • Sammanfattning. Inledningsvis är det lämpligt att ha en sammanfattning av projektet.
 • Bakgrund och syfte. Vilket syfte ligger bakom projektet?
 • Mål. Vad är det föreningen vill uppnå?
 • Metod.
 • Målgrupp.
 • Tidsplan.
 • Organisation/arbetsgrupp.
 • Utvärdering.

Vad ska förstudien ge svar på?

Förstudien ska resultera i ett förstudiedokument. Den ska innehålla svar på frågeställningen förstudien tagit upp. Det ska tydligt framgå för och nackdelar med förstudiens förslaget som ska ligga till grund för beslut om projektets genomförande.

Vilka deltar i en förstudie?

Förstudien måste ha partners från minst 2 länder….

 • För att utreda förutsättningarna för ett kommande huvudprojekt eller bygga ett partnerskap.
 • När ni kommer fram till att den kunskap ni behöver saknas.
 • Förstudien kan bidra till bättre kvalitet, bättre planering, och att man kommer igång med arbetet i projektet snabbare.

När skrivs en projektrapport?

En projektplan skall skrivas i början av kursen och en projektrapport skall skrivas i slutet av kursen. Dessa skall både till form och till innehåll hålla en viss standard.

Share this post