Trendig

Vilka former av ekonomiskt stod kan en vuxen person fa som har en narstaende som avlidit?

Vilka former av ekonomiskt stöd kan en vuxen person få som har en närstående som avlidit?

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Hur får man Kontaktdagar?

Hur ansöker jag om ersättning för kontaktdagar?

  1. Ansök. När du är tillbaka på jobbet, eller börjar söka jobb igen, ska du ansöka om ersättning. Ansök om vab.
  2. Utbetalning. Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad. Ansöker du efter den 10:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Vad gäller för vård av anhörig?

Du kan få närståendepenning om: Den närstående har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot hens liv. Du vårdar den närstående på sjukhus eller i hemmet. Med vård menas att du är hos personen som ett stöd.

När kan man ta ut Kontaktdagar?

Kontaktdagar går att ta ut för ditt barn upp till 16 års ålder. Du kan ta kontaktdagar när du ska: Delta i föräldrautbildning (till exempel kurser som anordnas av någon handikapporganisation) Besöka barnets förskola eller skola.

Vad för barn över 12 år?

Du kan få ersättning för vab för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. Det kan till exempel gälla om du behöver följa med barnet på läkarbesök eller om ett annars friskt barn blir sjukt och inte klarar sig själv.

Hur räknar man ut merkostnader?

Om du har en merkostnad för en dyrare produkt med lång livslängd beräknar Försäkringskassan vad den årliga kostnaden blir. Det betyder att om produkten till exempel kostar 6 000 kronor fördelas merkostnaden på det antal år produkten förväntas användas. I normalfallet 10 år. Merkostnaden blir då 600 kronor per år.

Share this post