Trendig

Vilka forsakringar har Lararforbundet?

Vilka försäkringar har Lärarförbundet?

I grundskyddet ingår olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring och hemförsäkring. Dessutom får du kostnadsfri pensionsrådgivning. Från och med 2020 kan du som har hemförsäkring även få tre timmar juridisk rådgivning och hjälp med till exempel samboavtal eller testamente.

Har lärare sjuklön?

De första 14 dagarna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig. Sjuklönen är 80 procent av din lön. Du måste sjukanmäla dig för att kunna få ersättningen. Är du sjuk längre får du inte sjuklön utan sjukpenning från Försäkringskassan.

Är lärarförsäkringar Folksam?

Lärarförsäkringar upphandlar och förmedlar förmånliga försäkringar för att du som är lärare ska vara rätt försäkrad och ha en bra grundtrygghet. Folksam är försäkringsgivare för flera av de försäkringar du kan välja. Lärarförsäkringar ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Har lärare karensdag?

Om du är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga betalar arbetsgivaren ut sjuklön dag 1-14. Från sjuklönen dras sedan ett karensavdrag som motsvarar 20% av en veckas sjuklön. Reglerna om karensdag ändrades från och med 1 januari 2019. Då infördes istället ett karensavdrag.

Varför lärarförsäkringar?

Vad ingår i medlemsavgiften Lärarnas Riksförbund?

Avgifter för medlemskap i Lärarnas Riksförbund Medlemsavgiften till förbundet varierar beroende på din situation, och för de allra flesta medlemmar ingår en värdefull inkomstförsäkring i avgiften. Förbundet beslutade vid Förbundsmötet i maj 2021 om att anta ett nytt avgiftssystem.

Varför LR?

Lärarnas Riksförbund är ett yrkesförbund, vilket innebär att vi endast ansluter utbildade, behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi ansluter inte rektorer som är arbetsgivare. I våra ögon skulle det vara helt ohållbart att företräda både arbetsgivare och arbetstagare i en konflikt på arbetsplatsen.

Vad kostar det att vara medlem i Lärarnas Riksförbund?

Medlemsavgiften till LR är relaterad till din månadsinkomst. Högsta avgiften är 300 kr per månad. Du har möjlighet till reducerad avgift när du är föräldraledig, sjukskriven, arbetslös, pensionär eller studerande. Om du inte har möjlighet att betala genom löneavdrag kan vi erbjuda autogiro eller e-faktura.

Vad ingår i Lärarförbundet?

Vi är ett fackligt professionsförbund med över 234 000 medlemmar från skolans alla delar. Vi organiserar till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare.

Vem äger lärarförsäkringar?

Lärarförsäkringar startade 1998 och ägs av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vår verksamhet är en del av din medlemsservice och bedrivs utan vinstintresse. Vi finns enbart till för att hjälpa dig som lärare med dina försäkrings- och pensionsfrågor.

Hur mycket kostar det att vara med i Lärarförbundet?

Medlemsavgiften till Lärarförbundet beror på vilket skede av ditt yrkesliv du befinner dig i, och är 150 – 290 kronor i månaden. Välkommen att vara en del av Sveriges fackliga professionsförbund för lärare och skolledare!

Share this post