Trendig

Vilka riktlinjer grundar sig Svenska HLR radets utbildningsmaterial pa?

Vilka riktlinjer grundar sig Svenska HLR rådets utbildningsmaterial på?

HLR-rådet följer ERCs riktlinjer som bygger på den senaste forskningen inom området. Alla HLR-rådets utbildningsprogram bygger på ett aktivt lärande och varje utbildningsprogram har sin specifika målgrupp och innehåll. Du kan läsa mer om respektive utbildningsprogram i högerspalten här intill.

Hur man använder en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en liten EKG-apparat som läser hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartaren består av själva apparaten, ett par elektroder (plattor som klistras på bröstkorgen) och oftast en knapp för att ge strömstöt och eventuellt en ytterligare knapp.

Hur gör man HLR på vuxen?

Lägg din handlov mitt på bröstkorgen, lägg den andra handen ovanpå den första. Knäpp ihop fingrarna. Tryck med raka armar ned bröstkorgen minst 5 cm, ej mer än 6 cm. Håll en takt av 100-120 kompressioner/min.

När infördes 30 2 HLR?

Från början fanns ett flertal olika sätt att utföra HLR på, dels kunde det variera från land till land, men framför allt så skilde sig HLR åt beroende på ålder. Under 2005 så försökte man standardisera detta samt att man även försökte förenkla. Den metod man kom fram till var 30-2 metoden.

Vem uppfann HLR?

WILLIAM HARVEY (1628) Han beskrev hur klaffarna i venerna för det venösa blodet tillbaka till hjärtat.

Vad baseras HLR rådets utbildningsmaterial på?

De baseras på vetenskapliga artiklar som är kvalitetsbedömda och granskade av arbetsgrupper inom International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), huvudorganet för alla HLR-råd i världen.

Kan hjärtat bara stanna?

Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och i världen. Hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga upphör och därmed också syretillförseln till hjärnan. Alla organ i kroppen behöver ständig tillförsel av syre men hjärnan är mest känslig och klarar sig bara i några få minuter utan syre.

Vilka tillstånd är behandlingsbara med defibrillator?

För att ett hjärtstopp ska vara behandlingsbart med defibrillering krävs att hjärtat fortfarande är aktivt, att hjärtat flimrar. Ungefär 85 % av alla hjärtstopp har detta tillstånd. I samtliga fall blir den drabbade personen medvetslös.

Hur ofta ska du defibrillera vid ett hjärtstopp?

Apparaten kommer snabbt att känna igen de tillstånd som är möjliga att defibrillera. I så fall laddar den automatiskt upp och ger dig rådet att defibrillera. Om defibrilleringen görs tidigt efter hjärtstoppet det vill säga inom 3 minuter, så lyckas ofta den första strömstöten bryta det pågående ventrikelflimmret.

Hur man gör HLR steg för steg?

1. Gör 30 hjärtkompressioner

 1. Använd ett hårt underlag.
 2. Tryck mitt på bröstkorgen.
 3. Använd handloven, placera andra handen ovanpå
 4. Raka armar, axlarna ovanför händerna.
 5. Ca 100-120 tryck per minut – ca 2 stycken per sekund.
 6. 5 max 6 cm djupa tryck.
 7. Släpp upp helt efter varje kompression.
 8. Behåll hudkontakten.

Hur gör man kompressioner?

Gör bröstkompressioner

 1. Placera båda händerna ovanpå varandra mitt på bröstet.
 2. Tryck ned bröstkorgen 5 cm, men inte mer än 6 cm, tryck 30 gånger.
 3. Håll en takt av 100-120/minut.
 4. Släpp upp bröstkorgen helt mellan kompressionerna.
 5. Hjärt-lungräddning ska utföras på hårt underlag.

Share this post