Trendig

Vilka tidiga insatser finns det for barn med Down syndrom?

Vilka tidiga insatser finns det för barn med Down syndrom?

Att tidigt stimulera samspel, språk och tal är viktigt när det gäller barn med Downs syndrom. Ett exempel på det är AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation).

Vad är en person med Downs syndrom?

Personer med Downs syndrom har ofta ett speciellt utseende med liten näsa, snedställda ögon, små öron samt en så kallad fyrfingerfåra som löper tvärs över handflatan. De har också ett stort mellanrum mellan stortån och den andra tån, vilket brukar kallas för sandalgap. Ökad risk för sjukdomar

Hur kan barn med Downs syndrom utvecklas?

Med rätt hjälp och stöd kan barn med Downs syndrom utvecklas väldigt mycket och många klarar av ett enklare arbete och att bo i ett eget hushåll, men kan behöva hjälp med att exempelvis sköta sin ekonomi. Medellivslängden för personer med Downs syndrom har förbättrats avsevärt och de flesta blir idag närmare 60 år.

Hur påverkas Downs syndrom?

En del organ och system i kroppen kan påverkas vid downs syndrom. Personer som har downs syndrom kan därför få medicinska besvär som infektionskänslighet, synfel, hörselnedsättning och hjärtfel. Mellan 40 och 50 procent av alla barn som har downs syndrom föds med hjärtfel som vanligen kan opereras.

Vad är vanligt med organfel vid Downs syndrom?

Det är relativt vanligt med organfel vid Downs syndrom. Hjärtfel, försämrad sköldkörtelfunktion, nedsatt syn och hörsel samt ökad känslighet för infektioner hör till de vanligaste. Personer med Downs syndrom är oftare glutenintoleranta och drabbas oftare av diabetes. Att leva med Downs syndrom

Är Downs sterila?

Bedömning av behov av preventivmedel till kvinnor. Männen är i allmänhet sterila. Kardiell bedömning. Cirka 50% har medfött hjärtfel.

Det finns gruppbostäder eller eget boende med anpassat stöd. Många kan behöva stöd med till exempel planering, matlagning och ekonomi. En del personer med Downs syndrom har ett vanligt arbete.

När är Downs syndrom ett hinder?

Vanliga medicinska åkommor är hjärtfel, infektionskänslighet, synfel och hörselnedsättning. Hjärnans utveckling sätter en biologisk gräns för vad som är möjligt för en person att prestera. Men det är inte alltid denna gräns som utgör det största hindret för utvecklingen hos personer med Downs syndrom.

Vad är Downs syndrom?

Downs syndrom är en utvecklingsstörning vilket innebär en funktionsnedsättning i hjärnan. Ungefär 1% av alla barn och vuxna i Sverige har utvecklingsstörning (1 av 100 personer). Graden av utvecklingsstörning, och vad det innebär rent praktiskt i livet, kan variera från person till person.

Hur många barn har Downs syndrom?

Personer som har downs syndrom kan därför få medicinska besvär som infektionskänslighet, synfel, hörselnedsättning och hjärtfel. Mellan 40 och 50 procent av alla barn som har downs syndrom föds med hjärtfel som vanligen kan opereras.

När ökar risken för Downs syndrom?

Från 31 års ålder till 40 ökar risken från 1 av 800 till 1 av 84, och 1 av 44 vid 50 års ålder. Andra faktorer kan också spela roll. Många av de vanliga fysiska särdragen hos personer med Downs syndrom kan även uppkomma hos personer med en normal uppsättning av kromosomer.

Många kan klara vardagliga hushållssysslor men kan behöva stöd, exempelvis när det gäller planering och ekonomi. Lagen om stöd och service (LSS) gör det i dag möjligt för personer med Downs syndrom att flytta hemifrån, till en gruppbostad eller eget boende med anpassat stöd.

Vilka hjälpmedel kan vara aktuella för en person med Down syndrom?

Förutom ett utbildningspaket till familjerna och personal i förskola/skola, ingår hjälpmedel för kommunikation (bildstöd), förslag på fritidsaktiviteter, föräldra- och syskonstöd och vid behov läkemedelsbehandling.

Share this post